Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Pracownia NMR
kierownik Czesław Ługowski, prof. dr hab.
sekretariat Elżbieta Rutkowska
Pracownicy naukowi
Sabina Koj, dr