Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
kierownik Anna Pawlik, dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Rafał Donczew, dr
Dagmara Jakimowicz - 1/5 etatu, dr hab.
Magdalena Kotowska, dr
Krzysztof Pawlik, dr
Jolanta Zakrzewska-Czerwińska - 1/4 etatu, prof. dr hab.
Dorota Żyła-Uklejewicz, mgr
Pracownicy techniczni
Honorata Żarska
Doktoranci
Bartosz Bednarz, mgr
Joanna Hołówka, dr inż.
Paweł Jaworski, mgr inż.
Łukasz Makowski, mgr
Małgorzata Nowaczyk, mgr inż.
Monika Pióro, mgr
Piotr Szczepanowski, mgr
Informacje

Tematyka:

  • Cykl komórkowy bakterii - replikacja, segregacja chromosomów oraz podział komórkowy na przykładzie Helicobacter pylori oraz promieniowców rodzaju Streptomyces i Mycobacterium.
  • Poliketydy Streptomyces - synteza, regulacja.
  • Molekularna taksonomia promieniowców.

Strona domowa: http://www.iitd.pan.wroc.pl/dept/mic/index.htm