Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
kierownik Anna Pawlik, dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Rafał Donczew, dr
Magdalena Kotowska, dr
Krzysztof Pawlik, dr
Dorota Żyła-Uklejewicz, mgr
Pracownicy techniczni
Honorata Żarska
Doktoranci
Bartosz Bednarz, mgr
Paweł Jaworski, mgr inż.
Małgorzata Nowaczyk-Cieszewska, mgr inż.
Piotr Szczepanowski, mgr
Informacje

Tematyka:

  • Cykl komórkowy bakterii - replikacja, segregacja chromosomów oraz podział komórkowy na przykładzie Helicobacter pylori oraz promieniowców rodzaju Streptomyces i Mycobacterium.
  • Poliketydy Streptomyces - synteza, regulacja.
  • Molekularna taksonomia promieniowców.

Strona domowa: http://www.iitd.pan.wroc.pl/dept/mic/index.htm