Nabór na Studia Doktoranckie

Nabór na studia doktoranckie ogłaszany jest do końca kwietnia. Kandydaci składają dokumenty do czerwca, a następnie w lipcu odbywają rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaje ustalony ranking kandydatów, ze wskazaniem rekomendowanych do przyjęcia. Przyznawaniem stypendiów doktoranckich zajmuje się Doktorancka Komisja Stypendialna. Ponieważ liczba stypendiów jest ograniczona, zazwyczaj tylko część rekomendowanych kandydatów otrzymuje stypendium.

Ponieważ wykonywanie pracy doktorskiej jest związane z badaniami prowadzonymi w konkretnym laboratorium, wskazane jest aby kandydaci zawczasu nawiązali kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym, który będzie pełnił funkcję opiekuna naukowego.

Stacjonarne Studia Doktoranckie

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy kandydatów na studia doktoranckie do zapoznania się z tematyką badawczą laboratoriów IITD PAN