Rada Naukowa IITD PAN - kadencja 2011-2014

RADA NAUKOWA
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L Hirszfelda PAN we Wrocławiu

kadencja 2015 - 2018

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Maciej Zabel
Uniwersytet Medyczny, Poznań
 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Czesław Ługowski
 

Sekretarz Rady Naukowej

Dr hab. Danuta Witkowska, prof. PAN
 

Członkowie z IITD PAN

Prof. dr hab. Janusz Boratyński
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Danuta Duś
Prof. dr hab. Andrzej Gamian
Prof. dr hab. Czesław Radzikowski
Prof. dr hab. Leon Strządała
Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
Dr hab. Małgorzata Cebrat, prof. PAN
Dr hab. Marcin Czerwiński, prof. PAN
Dr hab. Wojciech Jachymek, prof. PAN
Dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. PAN
Dr hab. Lidia Karabon, prof. PAN
Dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN
Dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. PAN
Dr hab. Jolanta Łukasiewicz, prof. PAN
Dr hab. Arkadiusz Miążek , prof. PAN
Dr hab. Tomasz Niedziela, prof. PAN
Dr hab. Anna Pawlik , prof. PAN
Dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN
Dr hab. Andrzej Rapak, prof. PAN
Dr hab. Jacek Rybka, prof. PAN
Dr hab. Jakub Siednienko, prof. PAN
Dr hab. Bogumiła Szponar, prof. PAN
Dr hab. Kazimiera Waśniowska, prof. PAN
Dr hab. Joanna Wietrzyk, prof. PAN

Dr Tomasz Goszczyński
Dr inż. Sabina Górska
Dr inż. Marta Kaszowska
Dr inż. Magdalena Kotowska
Mgr inż. Sylwia Przybył (przedst. Doktorantów)
 

Członkowie spoza IITD PAN

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży
Centrum Onkologii, Gliwice

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź

Prof. dr hab. Barbara Jarząb
Centrum Onkologii, Gliwice

Prof. dr hab. Piotr Jonczyk
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Paweł Kafarski
Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Marian Klinger
Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Prof. dr hab. Brygida Knysz
Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

 

 


Prof. dr hab. Jacek Otlewski
Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Uniwersytet Gdański

Sekretariat Rady Naukowej

Elżbieta Kaźmierczak
kazmier@iitd.pan.wroc.pl tel. 0-71 3371172 w. 172

Katarzyna Prosek
prosek@iitd.pan.wroc.pl   tel. 0-71 3371172 w. 129