Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

2018/2

Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni na potrzeby utworzenia Integratorium IITD PAN we Wrocławiu oraz remont pomieszczeń administracji oraz korytarza IITD PAN we Wrocławiu

2018/1

Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni na potrzeby utworzenia Integratorium IITD PAN we Wrocławiu oraz remont pomieszczeń administracji oraz korytarza IITD PAN we Wrocławiu