2018/6

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

2018/6

System do digitalizacji sekwencji nukleotydowych w tym dla:

  1. Części 1 –  urządzenia do digitalizacji sekwencji nukleotydowych,
  2. Części 2 –  wyposażenie do urządzeń do digitalizacji sekwencji nukleotydowych.

UWAGA:  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.