Zalecenia COVID-19

Mycie rąk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZAł 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAł 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: