Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej
kierownik Izabela Nowak, dr hab.
Pracownicy naukowi
Piotr Kuśnierczyk, prof. dr hab.
Wanda Niepiekło-Miniewska, mgr
Agnieszka Tarnowska, mgr inż.
Andrzej Wiśniewski, dr
Doktoranci
Karolina Piekarska
Informacje

Przedmiotem naszych zainteresowań jest związek polimorfizmu genów kodujących cząsteczki kontrolujące przebieg reakcji odpornościowych (KIR, CTLA-4, HLA-C, HLA-B, HLA-G, PTPN22, TGFB1) z chorobami człowieka (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, samoistne poronienia – nawracające i sporadyczne, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, stwardnienie rozsiane, niedrobnokomórkowy rak płuca, wnętrostwo, odrzucanie przeszczepu nerki, wynik przeszczepu hematopoetycznych komórek macierzystych).
Podejmujemy badania rozkładu częstości określonych słabych antygenów zgodności tkankowej (mHa) w populacji polskiej. Słabe antygeny zgodności tkankowej odgrywają znaczącą rolę w odpowiedzi immunologicznej w zgodnych pod względem antygenów głównego kompleksu zgodności tkankowej (HLA) przeszczepach narządów i szpiku kostnego. Dotychczas mało wiemy o częstości ich występowania w różnych populacjach etnicznych.
Ostanie badania dotyczące dwukierunkowego przepływu komórek w okresie ciąży (mikrochimeryzm) , ich obecności i możliwości różnicowania się w organizmach matki lub potomstwa, wywołuje szereg pytań dotyczących wpływu takich komórek na zdrowie gospodarza. Prowadzimy badania nad ewentualnym zaangażowaniem komórek mikrochimerycznych w patogenezę chorób.