Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Glikobiologii
kierownik Marcin Czerwiński, prof. dr hab.
sekretariat Elżbieta Rutkowska
Pracownicy naukowi
Ewa Jaśkiewicz, dr hab.
Radosław Kaczmarek, dr
Katarzyna Szymczak-Kulus, mgr
Anna Urbaniak, mgr
Pracownicy techniczni
Maria Banaś
Łukasz Sobala, dr inż.
Doktoranci
Anna Bereźnicka, mgr
Marlena Jodłowska, mgr
Krzysztof Mikołajczyk, mgr
Informacje

Ogólny temat badawczy:
„Immunochemiczne i genetyczne badania glikoforyny ludzkiej i innych białek, aktywnych w układzie immunologicznym”.


Oto poszczególne zadania badawcze:

Inwazja erytrocytów ludzkich przez zarodźca malarii Plasmodium falciparum.
Badania dotyczą charakterystyki struktury oraz oddziaływania ligandu BAEBL zarodźca malarii z glikoforyną C jako receptorem w membranie erytrocytów. Poznanie miejsca wzajemnego oddziaływania tej pary ligand-receptor przyczyni się do lepszego zrozumienia procesu inwazji erytrocytów przez zarodźca, ale może również mieć praktyczne znaczenie w hamowaniu tego procesu.

Udział antygenu karcynoembrionalnego (CEA) w oddziaływaniach międzykomórkowych
CEA jest białkiem towarzyszącym pewnym nowotworom. Poszukiwania funkcji CEA dowiodły jego udziału w oddziaływaniach międzykomórkowych jako homo/heterotypowej cząsteczki adhezyjnej. Badania wyjaśniają mechanizm tych oddziaływań; koncentrują się na wyznaczeniu aktywnych fragmentów peptydowych w obrębie domen immunoglobulinopodobnych CEA oraz dążą do ustalenia, które reszty aminokwasowe tych fragmentów uczestniczą w homotypowych oddziaływaniach antygenu.

Molekularna charakterystyka antygenu Duffy
Antygen Duffy jest glikoproteiną membrany ludzkich erytrocytów. Badania dotyczą charakterystyki epitopów, rozpoznawanych w cząsteczce antygenu Duffy lub innych antygenów grupowych krwi przez przeciwciała monoklonalne. Podstawową metodą stosowaną jest pepscan, wykorzystuje ona krótkie peptydy syntezowane na plastikowych bolcach, posiadające zaplanowaną sekwencję aminokwasową.

Otrzymywanie i charakterystyka rekombinowanych przeciwciał rozpoznających antygeny grupowe krwi
Metodologię doświadczeń opracowano konstruując rekombinowane przeciwciała, rozpoznające glikoforynę A z membrany ludzkich erytrocytów. Badano rolę sekwencji aminokwasowej regionów zmiennych immunoglobulin w rozpoznawaniu wybranego antygenu.
Molekularna charakterystyka rzadkich antygenów grupowych krwi. Badania są prowadzone na przykładzie bardzo rzadkich krwinek NOR, na których zidentyfikowano nietypową strukturę cukrową; polegają one na poszukiwaniu mutacji genów dla glikozylotransferaz.

Komponenta cukrowa surowiczej IgG w stanach patologicznych
Badania dotyczą IgG, izolowanej z surowicy pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs) oraz z łuszczycowym zapaleniem stawów (łzs). Główną różnicą w komponencie cukrowej preparatów IgG jest galaktozylacja konserwatywnych N-glikanów w łańcuchach ciężkich. Analizy są wykonywane z zastosowaniem testu ELISA, analizy cukrowej metodą GC-MS oraz w biosensorze BIAcore.