Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunologii Nowotworów
kierownik Arkadiusz Miążek, dr hab.
sekretariat Alicja Obodczuk
Pracownicy naukowi
Paweł Kisielow, prof. dr hab.
Doktoranci
Marta Lisowska, mgr inż.
Michał Zalas, mgr