Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Chemii Biomedycznej
kierownik Janusz Boratyński, prof. dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Jarosław Ciekot, dr
Tomasz Goszczyński, dr hab.
Bożena Szermer-Olearnik, dr inż.
Doktoranci
Krzysztof Fink, dr inż.
Informacje

Profil badawczy

  1. Otrzymywanie, charakterystyka i badanie aktywności biologicznych koniugatów lek-nośnik. Udzielone patenty P130458, P195813, P198235).
  2. Wysokotemperaturowe modyfikacje białek. Wykazano, że białka mogą być ogrzewane do wysokich temperatur (do 130oC) bez utraty aktywności. Na tej drodze otrzymano neoglikokoniugaty w tym potencjalne szczepionki koniugatowe (patent P 192872) oraz glikowane białka.
  3. Badania bakteriofagów (wirusów bakteryjnych) przełożyły się na opracowanie metod ich oczyszczania. Opis technologii zawarty jest w zgłoszeniu patentowym nr P 382800 z 2007-06-29.
  4. Opracowano oryginalne biochemiczne procedury analityczne: oznaczanie ketoz i aldoz odczynnikiem, oznaczanie białek i kwasów nukleinowych, radioaktywnych glikoprotein oraz aldehydu glutarowego i monitorowanie reakcji modyfikacji biologicznych makrocząsteczek tym aldehydem