Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej
kierownik Małgorzata Cebrat, dr hab.
sekretariat Alicja Obodczuk
Pracownicy naukowi
Paweł Kisielow, prof. dr hab.
Agnieszka Łaszkiewicz, dr
Joanna Niedbalska-Tarnowska, dr
Doktoranci
Sylwia Janik, mgr