Rada Naukowa IITD PAN - kadencja 2019-2022

RADA NAUKOWA
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L Hirszfelda PAN
we Wrocławiu

kadencja 2019 - 2022

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Maciej Zabel - Uniwersytet Medyczny, Poznań

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Czesław Ługowski

Sekretarz Rady Naukowej:

Dr hab. Danuta Witkowska

 

Członkowie Rady Naukowej Instytutu

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz - członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
Prof. dr hab. Janusz Boratyński
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży - członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Marcin Czerwiński
Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska
Prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
Prof. dr hab. Andrzej Gamian
Prof. dr hab. Andrzej Górski - członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Barbara Jarząb - członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Piotr Jonczyk - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł
Prof. dr hab. Janusz Limon - członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz
Prof. dr hab. Jacek Otlewski - członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Leon Strządała
Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
Prof. dr hab. Michał Witt - Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
Dr hab. Małgorzata Cebrat
Dr hab. Tomasz Goszczyński
Dr hab. Sabina Górska
Dr hab. Wojciech Jachymek
Dr hab. Monika Jasek
Dr hab. Ewa Jaśkiewicz
Dr hab. Wojciech Kałas
Dr hab. Lidia Karabon
Dr hab. Marta Kaszowska
Dr hab. Łukasz Łaczmański
Dr hab. Adam Maciejczyk - Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wrocław
Dr hab. Tomasz Niedziela
Dr hab. Mariola Paściak
Dr hab. Anna Pawlik
Dr hab. Egbert Piasecki
Dr hab. Andrzej Rapak
Dr hab. Jacek Rybka
Dr hab. Bogumiła Szponar
Dr inż. Magdalena Kotowska
Dr inż. Mateusz Psurski
Mgr inż. Piotr Naporowski

Sekretariat Rady Naukowej

Elżbieta Kaźmierczak
elzbieta.kazmierczak@hirszfeld.pl tel. 0-71 3371172 w. 172

Katarzyna Prosek
katarzyna.prosek@hirszfeld.pl tel. 0-71 3371172 w. 129