Lista ofert:

 • Ogłoszenie - oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17
  W wyniku konkursu na stanowisko  stypendysta naukowy w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ5/02212, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie dwóch stypendiów naukowych NCN dla doktorantek - mgr inż. Katarzyny Węgierek-Ciura oraz mgr Anny Wróblewskiej.
   
 • Ogłoszenie - ofreta pracy adiunkt
 • Ogłoszenie - oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17, post-doc (umowa o pracę)
  W wyniku konkursu na stanowisko  Post-doc w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady NCN nr 26/2019 z dnia 14.03.2019,  Komisja rekomendowała zatrudnienie dr Dawida Kościelniaka.
 • Ogłoszenie - specjalista/dokumentalista do Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej
 • Ogłoszenie - specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie - asystent naukowy w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu  - praca na czas zastępstwa pracownika
 • Ogłoszenie - stanowisko adiunkt specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie - oferta stypendium w ramach projektu: Charakterystyka czynników wpływających na zróżnicowanie alleli genu csd w populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera)”
 • Ogłoszenie - oferta stypendium studenckiego w ramach projektu Sonata BIS 7 Narodowego Centrum Nauki (2017/26/E/NZ1/00249)
 • Ogłoszenie - poszukiwani kandydaci do prowadzenia badań w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”.
 • Ogłoszenie - stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie - stanowisko adiunkt Laboratorium Genomiki & Bioinformatyki
 • Ogłoszenie - stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie - Stanowisko specjalisty biologa, mikrobiologa
 • Ogłoszenie - Informacje dla kandydatów na stanowisko stypendysty doktoranta w ramach grantu SONATA „Wpływ deacetylazy SIRT1 oraz zmian epigenetycznych na aktywność biologiczną witaminy D wobec komórek raka płuca”
 • Ogłoszenie - stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie - stypednium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Fabianowi Pikule.
 • Ogłoszenie - stypednium naukowe w ramach projektu Opus 16 Narodowego Centrum Nauki: „Antygeny układu grupowego krwi P1PK u ptaków: rola syntazy Gb3/CD77 w oporności na toksyny Shiga”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 16 UMO-2018/31/B/NZ6/01828, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów  mgr Annie Bereźnickiej i mgr Krzysztofowi Mikołajczykowi.
 • Ogłoszenie - stypednium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Mateuszowi Noszce.
 • Ogłoszenie - asystent nauki biologiczne
 • Ogłoszenie - asystent Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
 • Ogłoszenie - stypendium doktoranckie w ramach projektu sonata bis 7
 • Ogłoszenie - udziału w projekcie: post-doc (umowa o pracę), nauki biologiczne
 • Ogłoszenie - stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu SONATA
  W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stypendysty magistranta w projekcie nr UMO-2018/31/D/NZ3/01739 Komisja stypendialna podjęła uchwałę o przyznaniu stypendium Pani Klaudii Bobak.
 • Ogłoszenie - adiunkt w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
 • Ogłoszenie - Asystent kierownika projektu
 • Ogłoszenie - Stypendysta w ramach granut NCN OPUS
 • Ogłoszenie - Specjalista do spraw pozyskiwania i koordynacji projektami
 • Ogłoszenie - adiunkt, biologia molekularna mikroorganizmów i biotechnologia białek
 • Ogłoszenie - adiunkt, bioinformatyk, ½ etatu
 • Ogłoszenie - kandydat do prowadzenia badań w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”
 • Ogłoszenie - Specjalista w Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek
 • Ogłoszenie - Adiunkt biologia lub pokrewne
 • Oferta pracy - stypendium w ramach projektu sonata bis 7
 • Oferta pracy PL  EN - stypendium/student
 • Oferta pracy PL  EN - adiunkt
 • Oferta pracy - praca w projekcie BINWIT
 • Oferta pracy - adiunkt w projekcie Strategmed
 • Oferta pracy - adiunkt
 • Oferta pracy - stypendysta w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy stypendysta Wersja PL  Version EN - atMSC secreted factors in the hydrogel system as a potential treatment for chronic wounds
 • Oferta pracy - post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy”
 • Oferta pracy - post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego”
 • Oferta pracy - projekt NCN-OPUS13 dotyczącego wpływu glikacji i kinurelinacji na mikrośrodowisko nowotworowe
 • Oferta pracy doktorant stypendysta  - wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 "Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego "
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - stypendysty w projekcie badawczych OPUS14  "Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe"
 • Ogłoszenie - Konkurs na stanowisko adiunkta – praca w projekcie
 • Ogłoszenie - Magistrant - udział w projekcie "atMSC secreted factors in the hydrogel system as a potential treatment for chronic wound" Wersja PL, Wersja EN
 • Ogłoszenie - Student
 • Ogłoszenie - Specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie - Adiunkt biologia
 • Ogłoszenie - Adiunkt immunogenetyka
 • Ogłoszenie - Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS (1)
 • Ogłoszenie - Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS (2)
 • Ogłoszenie - Adiunkt bioinformatyka
 • Ogłoszenie - Adiunkt Laboratorium Chemii Biomedycznej „Neolek”
 • Ogłoszenie - Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS 11
 • Ogłoszenie - Specjalista do spraw pozyskiwania i koordynacji projektami
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:“ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.