SZP/01/2020

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/01/2020

Sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych, elektronowych oraz sekwenatorów NGS:

 • dla części 1:   Odczynniki do charakterystyki komórek,
 • dla części 2:   Odczynniki do immunocytochemii,
 • dla części 3:   Reagent do identyfikacji komórek,
 • dla części 4:   Przeciwciało poliklonalne,
 • dla części 5:   Przeciwciała do immunocytochemii,
 • dla części 6:   Odczynniki do przygotowania preparatów komórkowych,
 • dla części 7:   Odczynniki do hodowli komórkowej,
 • dla części 8:   Odczynniki do izolacji komórek,
 • dla części 9:   Akcesoria do mikroskopii fluoroscencyjnej,
 • dla części 10: Materiały sterylne jednorazowe,
 • dla części 11: Odczynniki chemiczne,
 • dla części 12: Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych,
 • dla części 13: Zestaw do izolacji DNA,
 • dla części 14: Materiały do sekwencjonowania 1-szej generacji,
 • dla części 15: Materiały i akcesoria do mikroskopii elektronowej,
 • dla części 16: Szkło laboratoryjne oraz materiały zużywalne jednorazowe,
 • dla części 17: Akcesoria do typowania mikroorganizmów,
 • dla części 18: Cieplarka do preparatyki w mikroskopii elektronowej,
 • dla części 19: Przesłony do mikroskopu TEM,
 • dla części 20: Nóż diamentowy do preparatyki TEM,
 • dla części 21: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sekwenatorów NGS,
 • dla części 22: Sukcesywna dostawa materiałów do konstrukcji bibliotek

UWAGA: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.
 
Składanie ofert: 26.03.2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert:  26.03.2020 r. o godz. 10:10.
 
Identyfikator postępowania: 7d53bc0b-2d37-4ff9-8147-6c0047824aeb
 

Zmodyfikowany termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: 31.03.2020 r. do godz. 10:00,

Otwarcie ofert:  31.03.2020 r. o godz. 10:10.