Wykłady
ISBT Science Series o Ludwiku Hirszfeldzie

W czasopiśmie ISBT Science Series ukazał się artykuł autorstwa Hansa Erika Hellera z Uniwersytetu w Oslo na temat okoliczności powstania Międzynarodowego Towarzystwa Transfuzji Krwi (ISBT) w 1937 r. Wiele uwagi poświęcono w nim Ludwikowi Hirszfeldowi.
 

Cały tekst dostępny jest pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/voxs.12539

[19.12.2019]  Wykład: mgr Dorota Kujawa

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 19.12.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Dorota Kujawa (Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki) wygłosi wykład pt.:  "Wykorzystanie NGS w badaniach nad stwardnieniem rozsianym".

Prezentacja nowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego

Bakteriofag T4 zobrazowany w mikroskopie JEOL JEM F-200

Bakteriofag T4 zobrazowany w mikroskopie JEOL JEM F-200.
 

Dnia 11 grudnia o godzinie 9.00 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej w auli im Stefana Ślopka odbędzie się prezentacja nowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEM F-200, firmy JEOL. Mikroskop jest wyposażony w działo z zimną emisją (Cold Field Emission) o napięciu przyspieszjącym 200 kV, nabiegunnik CR, o największym dostępnym kontraście i niskim współczynniku kontaminacji, dedykowany do zastosowań niskotemperaturowych w tym techniki cryoEM oraz do ogólnego obrazowania biologicznego.


Wraz z mikroskopem zakupione zostało wyposażenie do pracowni preparatyki TEM umożliwiające zarówno tradycyjną preparatykę próbek TEM, z utrwalaniem, odwanianiem, zatapianiem i krojeniem jak i obrazowanie próbek kriogenicznych. Oprogramowanie i możliwości mikroskopu umożliwiają również obrazowanie trójwymiarowe, z wykorzystaniem metod tomografii elektronowej i techniki SPA (single particle analysis). Więcej szczegółów będzie można poznać w trakcie prezentacji.


Zakup mikroskopu został sfinansowany z projektu BINWIT - Baza informacji naukowych wspierających innowacyjne terapie. Dzięki zakupowi mikroskopu zostanie wykonany katalog zdjęć bakteriofagów z kolekcji znajdującej się w Instytucie. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie www.binwit.pl


Serdecznie zapraszamy
Krzysztof Jakub Pawlik

 

 

NeoLek doceniony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich przygotowała publikację „Science in Poland in 34 Snapshots”. Praca ta opisuje wybrane przez zespół ekspertów osiągnięcia polskich naukowców i zespołów naukowych oraz infrastrukturę badawczą i ma na celu promowanie polskiej nauki w międzynarodowym środowisku naukowym. W gronie wyróżnionych znalazło się – Zintegrowane Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii (NeoLek), w skład którego wchodzi Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej prowadzone przez prof. dr hab. Joannę Wietrzyk i Laboratorium Chemii Biomedycznej prowadzone  przez prof. dra hab. inż. Janusza Boratyńskiego. Premiera publikacji odbyła się przy okazji organizowanej przez NAWA w dniach 25-26 listopada w Warszawie konferencji „Internationability of Polish Science and Higher Education”.
Zachęcamy do lektury "Science in Poland in 34 Snapshots"! (NeoLek opisano na str. 135):
https://nawa.gov.pl/images/zdjecia/ResearchinPoland/Science_in_Poland_v1.28%20www.pdf
Więcej o konferencji i premierze publikacji:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-rejestracji-na-konferencje-z-okazji-dwulecia-nawa

[5.12.2019] Wykład: mgr inż. Michał Ochnik

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 5.12.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Michał Ochnik (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.:  "Gdzie ci kosmici i dlaczego się z nami nie kontaktują? Możliwe rozwiązania paradoksu Fermiego".

[28.11.2019]  Wykład: dr hab. Anna Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 28.11.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Anna Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.:  "Jak bakterie radzą sobie ze stresem".

[21.11.2019] Wykład: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 21.11.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Marcin Czerwiński (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.:  "Człowiek i błędy ewolucji".

[14.11.2019] Wykład: dr hab. Łukasz Łaczmański, prof. IITD PAN

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Łukasz Łaczmański (Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki) wygłosi wykład pt.: "Modelowanie komórek nowotworowych in silico. Czy może być pierwszym etapem eksperymentu?"

[24.10.2019] Wykład: dr hab. Egbert Piasecki

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Egbert Piasecki (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Eradykacja patogenów wirusowych - w czterdziestą rocznicę pierwszego sukcesu".
 

Sympozjum naukowe

Zaproszenie

 

Elektronowy mikroskop transmisyjny już w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

BINWIT

Do Instytutu został dostarczony elektronowy mikroskop transmisyjny JEOL F-200, o napięciu przyspieszającym 200 kV, razem z wyposażeniem służącym do preparatyki i obrazowania próbek CRYO, z dodatkową funkcjonalnością tomografii, SPA i mikroanalizy EDS . Obecnie trwa proces instalacji, który zakończy się około połowy listopada. Mikroskop umożliwi obrazowanie pojedynczych molekuł białka w procedurze cryo-EM Single Particle Analysis jak również oglądanie typowych preparatów w formie utrwalonej chemicznie lub kriogenicznie. Więcej na stronie http://binwit.pl

XLII Spotkanie KPM PAU

Zaproszenie

Informacja biograficzna
Streszczenie
Publikacje związane w tematem wykładu

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.

 

Dzień Ludwika Hirszfelda 2019

 Dzień Hirszfelda 2019

Wykład

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić na wykład pt.:

Lactobacillus plantarumWJL promotes mouse juvenile growth during chronic undernutrition

który wygłosi

dr Martin Schwarzer

Integrative Physiology of Gnotobionts, Laboratory of Gnotobiology Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences, Novy Hradek, Czech Republic

Wykład odbędzie się 09 października 2019 (środa) o godz. 12.00 w auli im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12

 Informacja biograficzna

Serdecznie zapraszam!
Dr hab. Sabina Górska

Zaproszenie na sympozjum egzosomowe

Zaproszenie

 

XLI Spotkanie KPM PAU

Zaproszenie

Informacja biograficzna
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.

 

dr Tomasz Goszczyński nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Z przyjemnością informujemy, że dr Tomasz Goszczyński uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: „Naukowiec Przyszłości” za realizację projektu: „Nowe strategie w terapii nowotworów - bionieorganiczne koniugaty cytostatyków i klasterów boru”.
Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają od czterech lat podmioty i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Partnerem merytorycznym Nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.

„Mikroskopów nie trzyma się w szafie” – o dokonaniach profesora Ludwika Hirszfelda

W czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika „ Kosmos” ukazał się ciekawy artykuł dotyczący twórcy i pierwszego dyrektora IITD PAN – prof. Ludwika Hirszfelda. Autorami pracy „Mikroskopów nie trzyma się w szafie – o dokonaniach Ludwika Hirszfelda” są prof. Marcin Czerwiński z Laboratorium Glikobiologii IITD PAN oraz prof. Urszula Glensk z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego – autorka książki „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”. Artykuł w interesujący i zarazem syntetyczny sposób przedstawia życie Ludwika Hirszfelda, a także pokazuje najważniejsze odkrycia tego wybitnego badacza.

Cały tekst dostępny jest pod linkiem: kosmos.ptpk.org
 

Impact Factor Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

Informujemy, ze impact factor naszego czasopisma za rok 2018 wyniósł 2,878 i był zbliżony do wartości uzyskanej dla roku 2017 (2,991). Trend ten świadczy o utrzymywaniu się wysokiego poziomu naukowego AITE i ma wpływ na wartość IF obliczanego w dłuższym okresie (3 i 5 letni IF). Jednocześnie zawiadamiamy, że forma wydawania AITE w roku przyszłym zmieni się na wyłącznie "on-line".

Program XXII DFN 2019

 

Program

Zaproszenie na konferencje BINWIT

Serdecznie zapraszamy na konferencję informacyjną projektu BINWIT, która odbędzie się o godzinie 9:00, 12 lipca 2019 w Sali im. Stefana Ślopka Instytutu Immunlogii i Terapii Doświadczalnej.
Celem projektu BINWIT – Baza Informacji Naukowej Wspierającej Innowacyjne Terapie, jest digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy internetowej, której wdrożenie umożliwi cyfrowe udostępnienie informacji oraz zdigitalizowanych zasobów.
W programie konferencji przedstawimy założenia projektu, laboratoria biorące udział w projekcie oraz zakres i potencjał wykorzystania danych, które będą przedmiotem digitalizacji.
Dalsze informacje znajdują się na stronie binwit.pl

Program konferencji:

09:00 – 09:10 Otwarcie Konferencji - dr hab. Jacek Rybka, Dyrektor IITD PAN
09:10 – 09:30 dr Krzysztof Pawlik - Prezentacja projektu BINWIT - Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie
09:30 – 09:50 dr n biol. lek. Ryszard Międzybrodzki - „Terapia fagowa”
09:50 – 10:10 prof. dr hab. n med. Andrzej Górski - „Przyszłość terapii fagowej”
10:10 – 10:35 dr hab. Aleksandra Klimczak - „Potencjał biologiczny MSC i możliwości  jego wykorzystania w aplikacjach klinicznych”
10:35 – 10:50 dr inż. Urszula Kozłowska - „Koncepcja przedstawienia biologii MSC w interaktywnej bazie danych”
10:50 – 11:15 dr hab. n med. Łukasz Łaczmański - "Wykorzystanie sewkencjonowania drugiej i trzeciej generacji do analizy de novo genomów fagowych"
11:15 – 11:40 dr inż. Andrzej Żak - „Rozwój metod obrazowania bakteriofagów w mikroskopie elektronowym”
11:40 – 11:50 Zakończenie Konferencji

 

Konkurs na Dyrektora IIiTD

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu na 4-letnią kadencję.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233 poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na czteroletnią kadencję.

więcej...

Profesor Piotr Kuśnierczyk redaktorem specjalnego zeszytu Human Immunology

W czasopiśmie „Human Immunology” (Elsevier) pojawił się specjalny zeszyt “Biology of Endoplasmic Reticulum Aminopeptidases” poświęcony budowie, genetyce i biologii aminopeptydaz siateczki śródplazmatycznej i ich roli w prezentacji antygenu limfocytom T CD8+. Zeszyt ten został zredagowany przez prof. Piotra Kuśnierczyka z naszego Instytutu i dr Efstratiosa Stratikosa z National Centre for Scientific Research Demokritos z Aten i zawiera, oprócz artykułu redakcyjnego, siedem artykułów przeglądowych i trzy prace oryginalne. Zawartość tego zeszytu jest czasowo dostępna za darmo online od 13 czerwca do 13 września br. pod adresem: https://www.sciencedirect.com/journal/human-immunology/vol/80/issue/5

Izabela Nowak z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2019

Miło nam poinformować, że 10 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dr hab. Izabela Nowak otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości” za realizację projektu: „Związek polimorfizmu genów KIR, LILRB oraz ich ligandów – HLA-C i HLA-G z nawracającymi niepowodzeniami implantacji zarodka po zapłodnieniu in vitro”. Główna uroczystość wręczenia odbędzie w dniach 28-29 listopada podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju i Gali Liderów Inteligentnego Rozwoju, które odbędą się w ramach IV Forum Inteligentnego Rozwoju w Centrum Konferencyjno-Hotelowym w Uniejowie.

Certyfikat

[18.06.2019] Wykład: prof. Louis du Pasquier

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Louis du Pasquier pt.: "The evolution of the immune systems, an exercise covering the animal kingdom (and more!)”, który odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godz. 12:00 w auli Instytutu. Profesor Louis du Pasquier jest ewolucjonistą, wybitnym badaczem i znawcą ewolucji układu odpornościowego zwierząt, był członkiem założycielem słynnego Instytutu Immunologii w Bazylei, a obecnie jest profesorem Uniwersytetu w Bazylei.

 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na realizację studiów doktoranckich w ramach projektu BioTechNan

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się wyłącznie osoby spełniające formalne kryteria udziału w projekcie, tj. zostały przyjęte na stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk w rekrutacji podstawowej na rok akademicki 2018/2019 i realizują studia zgodnie z programem.
Temat badawczy, przewidziany do realizacji na studiach doktoranckich w ramach projektu dotyczyć będzie projektowania, syntezy i badania aktywności biologicznej (badania in vitro, in cellulo, in vivo) izotiocyjanianów i ich pochodnych.

Więcej informacji z załączniku

[13.06.2019] Wykład: mgr Katarzyna Węgierek

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 13.06.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarzyna Węgierek (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.:  "Interleukina 15 - potencjał biologiczny i perspektywy zastosowania w terapii przeciwnowotworowej".

Harmonogram 7FMBt

7 Forum Młodych Biotechnologów
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN

11 czerwca 2019, godz. 9:00

Zaproszenie

"Hirszfeldowie. Zrozumieć krew" nominowana do Nagrody Nike

Z radością informujemy, że książka "Hirszfeldowie. Zrozumieć krew" Urszuli Glensk została nominowana do Nagrody Literackiej Nike w kategorii biografia. Konkurentami dla tej pozycji są "Ota Pavel. Pod powierzchnią" Aleksandra Kaczorowskiego i "Sen Kolumba" Emila Marata. Nagroda Literacka Nike zostanie przyznana po raz dwudziesty trzeci. Finalistów poznamy na początku września, a laureat ogłoszony będzie 6 października.

Jolanta Łukasiewicz z tytułem profesora

Zaproszenie

Miło nam poinformować, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 17 kwietnia 2019 r. nadał dr hab. inż. Jolancie Łukasiewicz, Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i Kierownikowi Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek, tytuł naukowy profesora nauk biologicznych. Włączenie do elitarnego grona osób wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem jest szczególnym i najwyższym wyrazem uznania dla dorobku naukowego. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w przyszły poniedziałek, 27 maja. Serdecznie gratulujemy!

Źródło zdjęcia

7 Forum Młodych Biotechnologów

7 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2018/19, odbędzie się 11 czerwca br. (wtorek). Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie - także te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii wszystkich uczelni.

Zaproszenie

Forum jest dla studentów doskonałą okazją do podzielenia się wynikami badań, Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

Zgłaszanie autorów prezentacji (imię, nazwisko, nazwa uczelni) i tytułów prac na adres forum@hirszfeld.pl (tytuł: 7 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN 2019). Do zgłoszenia należy dołączyć krótką opinię promotora lub opiekuna o studencie, zawierającą opis wkładu do badań laboratorium, a także tytuły publikacji lub prezentacji konferencyjnych, których magistrant jest współautorem.

Termin zgłaszania prezentacji: 4 czerwca br. (wtorek).

[23.05.2019] Wykład: dr hab. Tomasz Niedziela

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Tomasz Niedziela (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "O szczepieniu i szczepionkach przez pryzmat mediów społecznościowych. Czy cenzura jest rozwiązaniem?".

[16.05.2019] Wykład: mgr inż. Agata Witkowicz

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Agata Witkowicz (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt.: "Wybrane polimorfizmy genu UCP1, badanie ich znaczenia funkcjonalnego i związku z ryzykiem wystąpienia otyłości i zespołu metabolicznego".

III Wrocławska Konferencja Sekwencjonowania Następnej Generacji

Serdecznie zapraszamy na III Wrocławską Konferencję Sekwencjonowania Następnej Generacji organizowaną w dniu 21 maja 2019 roku przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN wraz z o/wrocławskim Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz firmą Roche. Informacje o konferencji wraz z możliwością rejestracji znajdują się na stronie: https://lgib.home.blog/

Zaproszenie

[09.05.2019] Wykład: mgr Joanna Banach

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Banach (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Zróżnicowanie profilu ekspresji mikroRNA w osoczu i wybranych tkankach w przerzutującym i nieprzerzutującym raku gruczołu sutkowego".

[25.04.2019] Wykład: mgr inż. Piotr Łacina

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Piotr Łacina (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) wygłosi wykład pt.: "Od talidomidu do metabolizmu energetycznego – geny związane z leczeniem i przeżyciem w szpiczaku mnogim i ostrej białaczce szpikowej".

[11.04.2019] Wykład: dr hab. Arkadiusz Miążek

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Arkadiusz Miążek (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka fenotypowa i molekularna konsekwencji mutacji punktowej genu łańcucha alfa spektryny nieerytrocytarnej u myszy".

[04.04.2019] Wykład: mgr Bartosz Bednarz

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Bartosz Bednarz (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja regulonu białek CpkN i CpkO u Streptomyces coelicolor A3(2)".

Konkurs na Dyrektora IIiTD

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233 poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku.

więcej...

XL Spotkanie KPM PAU

Zaproszenie

Informacja biograficzna
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.

 

[28.03.2019] Wykład: mgr Piotr Szczepanowski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Piotr Szczepanowski (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka roli regulatora HP1021 w odpowiedzi Helicobacter  pylori na stres oksydacyjny".

[21.03.2019] Wykład: mgr Sylwia Janik

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Sylwia Janik (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: "Regulacja ekspresji genu VDR w czasie hematopoezy u myszy".

„Next Generation Sequencing Techniques”

Oddziały Wrocławskie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zapraszają na seminarium pt. „Next Generation Sequencing Techniques”, które poprowadzi Dr Michael Hansen, Qiagen Co, Copenhagen, Denmark. Seminarium  odbędzie się 27 lutego 2019 r., o godz. 9:00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy

[28.02.2019] Wykład: mgr Kinga Gostomska-Pampuch

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Kinga Gostomska-Pampuch (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja i właściwości produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej".

[21.02.2019] Wykład: prof. dr hab. Sławomir Kozieł

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Sławomir Kozieł (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Stres podczas ciąży a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach".

[14.02.2019] Wykład: mgr Marek Harhala

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marek Harhala (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Endolizyny, czyli jak szybciej mordować bakterie".

[07.02.2019] Wykład: dr Sabina Koj

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Sabina Koj (Pracownia Spektroskopii NMR) wygłosi wykład pt.: "W zupełnie innym wymiarze: NMR glikopeptydów i białek".

Zaproszenie na wykład: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych"

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Genetycznego wraz z IITD serdecznie zapraszają na wykład, pt.: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych." który wygłosi dr n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Wykład odbędzie się 13 lutego 2018 o godz. 9.30 w auli im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

 

Plakat

[31.01.2019] Wykład: mgr Joanna Jarosz

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Jarosz (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Rola IL-33 w rozwoju mysiego raka prostaty".

[24.01.2019] Wykład: mgr Anna Urbaniak

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji i terapii raka gruczołu piersiowego".

[10.01.2019] Wykład: prof. dr hab. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Andrzej Górski (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Nowe perspektywy terapii fagowej".

[03.01.2019] Wykład: mgr Tomasz Kulik

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Tomasz Kulik (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Wpływ czynników biologicznych na proces adaptacji do psycho-społecznych warunków środowiska szkolnego chłopców w wieku 14-16 lat".