Wykłady
[20.12.2018] Wykład: Inżynier Profesor Janusz Boratyński

Serdecznie zapraszamy na specjalne, świąteczno-jubileuszowe seminarium IITD, które odbędzie 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego Inżynier Profesor Janusz Boratyński (Laboratorium Chemii Biomedycznej) wygłosi wykład pt.: "Moje 16 000 dni po drogach i bezdrożach Instytutu".

[13.12.2018] Wykład: mgr Katarzyna Skulska

Zapraszamy na seminarium IITD 13 grudnia 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarzyna Skulska (Laboratorium Immunologii Rozrodu) wygłosi wykład pt.: "W poszukiwaniu limfocytów T gamma delta".

Informujemy o nowym konkursie KNOW

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo – dydaktycznej

Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury
Zapraszamy do aplikowania w dniach 12-16.12.2018 roku

[29.11.2018] Wykład: mgr Małgorzata Grudzień

Zapraszamy na seminarium IITD 29 listopada 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Małgorzata Grudzień (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka fenotypowa i funkcjonalna nowej psiej linii komórkowej typu NK".

XXIX Spotkanie PAU

Zaproszenie

Bartosz Grzywacz, M.D. - informacja biograficzna
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.

 

[22.11.2018] Wykład: dr Iwona Kochanowska

Zapraszamy na seminarium IITD 22 listopada 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Iwona Kochanowska (Laboratorium Immunobiologii) wygłosi wykład pt.: "Endokrynna rola kości".

[15.11.2018] Wykład: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD 15 listopada 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Marcin Czerwiński (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "Energetyka odporności".

Korekta danych w bazie JCR za rok 2017

Firma Clarivate Analytics (poprzednio Thomson-Reuters) dokonała w październiku 2018 korekty danych w bazie JCR za rok 2017.  Czasopismo Instytutowe Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis ma po korekcie wartość IF = 2,991, co dalej daje mu drugie miejsce (za rok 2017) na liście polskich czasopism indeksowanych (tzw. lista filadelfijska).

Dot. projektu Sonata-Bis UMO-2017/26/E/NZ1/00249 NCN

W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja stypendialna podjęła uchwałę o przyznaniu stypendium Pani Natalii Urbańskiej i Panu Filipowi Ogorzelskiemu.

Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD PAN z akredytacją EFI

Kierowane przez prof. dr hab. Katarzynę Bogunię-Kubik Laboratorium Immunologii Tkankowej Centrum Medycznego IITD PAN uzyskało akredytację Europejskiej Federacji Immunogenetyki (EFI). Jest to pierwsze w Polsce laboratorium prowadzące działalność w zakresie transplantacji narządowych, które może poszczycić się takim wyróżnieniem.

Zobacz certyfikat

Mgr Agnieszka Razim ze stypendium im. Ludwika Hirszfelda

Miło nam poinformować, że doktorantka Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej mgr Agnieszka Razim została laureatką stypendium im. Ludwika Hirszfelda przyznawanego przez Prezydenta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia w zakresie nauk biologicznych i medycznych.
Lista laureatów i wyróżnionych w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów: https://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny-stypendium-dla-doktorantow-wyniki

[8.11.2018] Wykład: dr hab. Łukasz Łaczmański

Zapraszamy na seminarium IITD 8 listopada 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Łukasz Łaczmański (Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki) wygłosi wykład pt.: "Biologiczny haker, czyli jak programować komórki".

Ocena jakościowa i ilościowa RNA oraz analiza danych z mikromacierzy miRNA

Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki IITD PAN oraz firma Agilent Technologies i jej dystrybutor w Polsce - firma Perlan Technologies zapraszają na szkolenie „Ocena jakościowa i ilościowa RNA oraz analiza danych z mikromacierzy miRNA” 13-16.11.2018

Więcej informacji

[25.10.2018] Wykład: prof. dr hab. Hubert Krotkiewski

Zapraszamy na seminarium IITD 25 października 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Hubert Krotkiewski (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "AITE - budowanie pozycji czasopisma naukowego".

Historia i pozycja czasopisma AITE na przestrzeni lat – artykuł

Uprzejmie informujemy, że na łamach czasopisma Archivum Immunologiae and Therapie Experimentalis (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00005-018-0529-3) ukazał się interesujący artykuł, pt.: „Building the Prestige of Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis: From a Little Known to an Internationally Recognized Journal” (autorzy: H. Krotkiewski, A. Górski, M. Zimecki), dotyczący historii i pozycji tego czasopisma na przestrzeni lat.

[18.10.2018] Wykład: dr Wiesław Świętnicki

Zapraszamy na seminarium IITD 18 października 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Wiesław Świętnicki (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Następna generacja projektowania i produkcji szczepionek na przykładzie Porphyromonas gingivalis".

International Workshop on Biosafety Laboratory Management and Techniques

Dr Ewa Jończyk-Matysiak z Laboratorium Bakteriofagowego Instytutu, jako jedyna przedstawicielka z Polski, weźmie udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych CHRL i Chińską Akademię Nauk - International Workshop on Biosafety Laboratory Management and Techniques (Wuhan, Chiny), które odbędzie się w dniach 15-25.10.2018 w renomowanym Wuhan Institute of Virology.

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor 


Zapraszamy do aplikowania w dniach 12-22.10.2018 roku

Dzień Ludwika Hirszfelda 2018

 

Zaproszenie

Zmiana w programie Dnia Ludwika Hirszfelda!

Wykład okolicznościowy pt. „Geny a muzyka – czy jest tu jakaś zależność?” wygłosi prof. dr hab. Michał Witt z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 

II Wrocławska Konferencja Sekwencjonowania Następnej Generacji

 

Zaproszenie

 Program i rejestracja  https://ngscourse656016345.wordpress.com/

Wykład prof. Rudolfa Jaenischa

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej zapraszają na wykład, który wygłosi Profesor Rudolf Jaenisch z Whitehead Institute for Biomedical Research, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Profesor Jaenisch jest światowej sławy uczonym, jednym z pionierów transgenezy i  epigenetyki,  czołowym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie badań nad biologią i zastosowaniem komórek macierzystych.

Wykład  odbędzie się (zmiana terminu wydarzenia) 9 października  2018 r. o godz. 11:00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor 
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych 
 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 19-25.09.2018 roku

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki

Zaproszenie

XXXVIII Spotkanie PAU

Zaproszenie

Prof. dr hab. Janusz Rak - informacja biograficzna
Publikacje
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski w Zespole ds. współpracy naukowej z USA

W sierpniu br. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powołał Zespół do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie badań medycznych. Przewodniczącym został Pan Jacek Berezowski, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, jego zastępcą dr hab. n. med. Piotr Szymański, pełniący także funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii w Warszawie. W skład Zespołu wchodzi ponadto 11 członków, w tym prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski. Zadaniem powołanego przez Ministerstwo Zespołu jest opracowanie zasad współpracy polskich naukowców z placówkami badawczymi z USA w zakresie nauk biomedycznych.

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dn. 17 sierpnia 2018 r.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski członkiem delegacji Ministerstwa Zdrowia w Waszyngtonie

W dniach 10-13.08.2018 r. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski towarzyszył Ministrowi zdrowia – prof. Łukaszowi Szumowskiemu, przewodniczącemu polskiej delegacji, która w Waszyngtonie spotkała się z kierownictwem NIH (National Institutes of Health). Rozmowy prowadzone były m.in. z pierwszym wicedyrektorem NIH - Laurencem Tabakiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Chorób Serca i Płuc (NHLBI) - Garym H. Gibbonsem oraz dyrekcją Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) i Narodowego Instytutu Raka (NCI). W spotkaniu w NIAID, w którym uczestniczył prof. Andrzej Górski, poruszano m.in. temat rozwoju współpracy w badaniach nad fagami i terapią fagową. Rezultatem wizyty w Stanach Zjednoczonych będą wspólne programy naukowe i badawcze, wymiany i szkolenia naukowców, a przede wszystkim tworzenie bezpośrednich relacji pomiędzy instytucjami i jednostkami z Polski i USA. Sprzyjać temu ma podpisane przez Ministra Szumowskiego i Sekretarza ds. Zdrowia i Opieki Społecznej USA dr Alexa Azara porozumienie o współpracy w dziedzinie biomedycyny – pierwsza taka umowa od 40 lat.
 

https://www.gov.pl/zdrowie/minister-zdrowia-spotkal-sie-z-kierownictwem-narodowych-instytutow-zdrowia-national-institutes-of-health

Instytut Hirszfelda współorganizatorem Konferencji Viruses of Microbe

W dniach 9-13.07.2018 r., w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się jedna z największych, międzynarodowych konferencji wirusologicznych – Viruses of Microbes, w której udział wzięło przeszło 470 naukowców z kilkudziesięciu krajów świata. Konferencja realizowana była pod patronatem European Molecular Biology Organization (EMBO) oraz International Society for Viruses of Microorganisms (ISVM). Głównymi organizatorami wydarzenia były prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Krystyna Dąbrowska z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego Instytutu Hirszfelda. W organizację konferencji zaangażowany był także m.in. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski. Tematem przewodnim była bioróżnorodność, znaczenie ekologiczne oraz potencjalne wykorzystanie wirusów atakujących drobnoustroje w kontekście zrównoważonego rozwoju technologicznego.

 

Więcej na temat Konferencji:

http://meetings.embo.org/event/18-virus-microbe

https://laboratorium.elamed.pl/material%5b43405

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych        
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB    
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 2-13.07.2018 roku oraz w dniach 27-31.08.2018 roku

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange z Nagrodą Prezydenta Wrocławia

W ubiegłą niedzielę w Starym Ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, która była zwieńczeniem programu obchodów Święta Wrocławia. Tradycyjnie, w ramach uroczystości, zostały nadane tytuły Honorowego Obywatela Wrocławia, a także wręczone Nagrody Wrocławia, Odznaki Honorowe Wrocławia i Nagrody Prezydenta Wrocławia – najważniejsze wyróżnienia przyznawane przez władze osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. Nagrodą Prezydenta Wrocławia uhonorowany został kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej – prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange.

Serdecznie gratulujemy!

 

https://www.wroclaw.pl/honorowe-tytuly-i-nagrody-na-swieto-wroclawia-2018

[28.06.2018] Wykład: dr Maria Paprocka

Zapraszamy na seminarium IITD 28 czerwca 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Maria Paprocka (Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych) wygłosi wykład pt.: "Macierzyste komórki mezenchymalne pochodzące z tkanki tłuszczowej człowieka (atMSC): in vivo, in vitro, in vivo".

Magistrantka dr hab. Izabeli Nowak z prestiżowym stypendium Fulbrighta

Miło nam poinformować, że magistrantka Aleksandra Bylińska (promotor dr hab. Izabela Nowak z Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) otrzymała prestiżowe stypendium Fulbrighta w programie BioLAB (Visiting Research Graduate Traineeship Program). Roczny staż naukowy będzie odbywać w Oklahoma Medical Research Foundation pod kierunkiem dr. Judith James. Magistrantka będzie brała udział w programie Arthritis & Clinical Immunology Research. Gratulujemy!

 

Program 6 Forum Młodych Biotechnologów

Forum

 

[14.06.2018] Wykład: mgr Eva Krzyżewska

Zapraszamy na seminarium IITD 14 czerwca 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Eva Krzyżewska (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Udział składników błony zewnętrznej szczepów Salmonella w generowaniu oporności wobec wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza".

6 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN

Forum

 

Konferencja Metody obliczeniowe w projektowaniu leków

W dniu 12 czerwca 2018 r. w auli im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN odbędzie się konferencja dotycząca metod obliczeniowych z zastosowaniem do projektowania leków. Organizatorem konferencji jest dr Wiesław Świętnicki.

 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:
https://conferenceiitd.wordpress.com/2018/05/12/computer-aided-drug-design-conference/ 

[17.05.2018] Wykład: dr hab. Tomasz Niedziela

Zapraszamy na seminarium IITD 17 maja 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Tomasz Niedziela (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Szczepionki - od  akceptacji do kontestacji. Czy do szczepień można przekonać?".

[10.05.2018] Wykład: dr hab. Jakub Siednienko

Zapraszamy na seminarium IITD 10 maja 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Jakub Siednienko (Laboratorium Białek Sygnałowych) wygłosi wykład pt.: "Wykorzystanie ligaz ubikwityny do ukierunkowanej degradacji białek".

XXXVII Spotkanie PAU

Zaproszenie

 

Andrzej Mazur, Prof. Dr. - informacja biograficzna
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.
[26.04.2018] Wykład: mgr Maciej Gawłowski

Zapraszamy na seminarium IITD 26 kwietnia 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Maciej Gawłowski (Laboratorium Białek Sygnałowych) wygłosi wykład pt.: "Nowe szaty króla – różne formy wodorotlenku glinu w roli adiuwanta a antygeny cukrowe".

[19.04.2018] Wykład: mgr Ksenia Porshneva

Zapraszamy na seminarium IITD 19 kwietnia 2018 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Ksenia Porshneva (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Badanie wpływu clopidogrelu oraz donorów NO i CO na oddziaływania pomiędzy płytkami krwi, śródbłonkiem a komórkami nowotworowymi".

Informujemy o nowym konkursie KNOW

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo – dydaktycznej
Poddziałanie 1 Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury

Zapraszamy do aplikowania w dniach 12-30.04.2018 roku

[13.04.2018] Wykład: dr hab. Egbert Piasecki

Zapraszamy na seminarium IITD 13 kwietnia 2018 r. (wyjątkowo w piątek!), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Egbert Piasecki (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Wirusowe zagrożenia we współczesnym świecie".

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych       
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB   
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 4-12.04.2018 roku

[05.04.2018] Wykład: mgr inż Wioletta Kazana

Zapraszamy na seminarium IITD 5 kwietnia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż Wioletta Kazana (Laboratorium Białek Sygnałowych) wygłosi wykład pt.: "Jajo - bogate źródło substancji bioaktywnych".

[22.03.2018] Wykład: mgr Joanna Majewska

Zapraszamy na seminarium IITD 22 marca 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Majewska (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Indukcja przeciwciał specyficznych do bakteriofagów T4, A3R im 676Z po immunizacji per os w modelu mysim".

[15.03.2018] Wykład: mgr Anna Bereźnicka

Zapraszamy na seminarium IITD 15 marca 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Bereźnicka (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "Od płaza do człowieka - wszystko, czego nie wiemy o ewolucji genu A4GALT".

XXXVI Spotkanie PAU

Zaproszenie

 

Jacek Roman Wiśniewski, Prof. Dr. rer. nat. hab.  – informacja biograficzna

Streszczenie

 
Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.
Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych       
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB   
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 5-16.03.2018 roku
 

[08.03.2018] Wykład: Krzysztof Mikołajczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 8 marca 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego Krzysztof Mikołajczyk (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "LEXSY, BEVS i HEK293 - trzy systemy produkcji białek rekombinowanych".

Prof. dr hab. Janusz Boratyński Wyróżnionym Absolwentem Politechniki Wrocławskiej

Komisja ds. Odznaki Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej postanowiła przyznać ten zaszczytny tytuł prof. dr hab. Januszowi Boratyńskiemu, absolwentowi Wydziału Chemicznego. Odznaka taka jest wyróżnieniem dla absolwenta, legitymującego się uznanym dorobkiem zawodowym, którego aktywność w różnych dziedzinach życia naukowego, społecznego i organizacyjnego przynosi chlubę Uczelni. Uroczyste wręczenie Odznaki wraz z dyplomem odbędzie się 12.04.2018 r. o godzinie 13:15
w Auli budynku A-1.

Gratulujemy!

[22.02.2018] Wykład: dr Beata Orzechowska

Zapraszamy na seminarium IITD 22 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Beata Orzechowska (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Potencjał terapeutyczny wirusów onkolitycznych -od badań podstawowych do zastosowania klinicznego".

[15.02.2018] Wykład: dr Krzysztof Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 15 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Krzysztof Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Genome mining - co możemy wykopać w genomie bakterii?".

[8.02.2018] Wykład: mgr Urszula Kozłowska

Zapraszamy na seminarium IITD 8 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Urszula Kozłowska (Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych) wygłosi wykład pt.: "Lokalizacja tkankowa, podobieństwa i różnice biologiczne pomiędzy komórkami MSC pozyskanymi z czterech nisz ludzkiego organizmu".

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

W poniedziałek, podczas uroczystej gali w Warszawie, na której obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ, poznaliśmy laureatów XV edycji Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Ocenie podlegały osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2017 r., reputacja zawodowa oraz wpływy w środowisku medycznym i siła publicznego oddziaływania. Podobnie jak przed rokiem, w gronie wyróżnionych znalazło się dwóch profesorów z naszego Instytutu – prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange.
Gratulujemy!

Lista Stu 2017: http://listastu.pulsmedycyny.pl/4686591,78304,lista-stu-2017-medycyna

[01.02.2018] Wykład: mgr Katarina Stojković

Zapraszamy na seminarium IITD 1 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarina Stojković (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Różnorodność strukturalna antygenów O Klebsiella pneumoniae - identyfikacja subserotypów O3".

[25.01.2018] Wykład: dr Andrzej Wiśniewski

Zapraszamy na seminarium IITD 25 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Andrzej Wiśniewski (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Związek wariantów genów kodujących aminopeptydazy ERAP1 i ERAP2 z podatnością na łuszczycę zwykłą".

[18.01.2018] Wykład: prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 18 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Aminopeptydazy siateczki śródplazmatycznej i ich rola w chorobach człowieka".

[11.01.2018] Wykład: dr Edyta Pawlak-Adamska

Zapraszamy na seminarium IITD 11 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Edyta Pawlak-Adamska (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt.: "Czynniki genetyczne warunkujące orbitopatię tarczycową: poszukiwanie igły w stogu siana?".

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych        

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB    
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych


Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe 
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 2-9.01.2018 roku