Wykłady
[21.12.2017] Wykład: prof. Janusz Boratyński

Zapraszamy na seminarium IITD 21 grudnia 2017 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. Janusz Boratyński (Laboratorium Chemii Biomedycznej) wygłosi wykład pt.: "Naukowcy idą na wojnę z kleszczami".

[14.12.2017] Wykład: mgr Karolina Ucieklak

Zapraszamy na seminarium IITD 14 grudnia 2017 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  mgr Karolina Ucieklak (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Bordetella - nie tylko pertussis. Wspólne elementy w strukturze lipopolisacharydów jako uniwersalne antygeny szczepionkowe".

informacja o konferencji

Zaproszenie

 

[30.11.2017] Wykład: mgr inż. Krzysztof Fink

Zapraszamy na seminarium IITD 30 listopada 2017 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż Krzysztof Fink (Laboratorium Chemii Biomedycznej) wygłosi wykład pt.: "Koniugaty i kompleksy klasterow boru z biocząsteczkami"

Diamentowy Grant MNiSW dla Krzysztofa Mikołajczyka, magistranta prof. dra Marcina Czerwińskiego

Uprzejmie informujemy, że Krzysztof Mikołajczyk, wykonujący pracę magisterską w Laboratorium Glikobiologii, pod kierunkiem prof. dra Marcina Czerwińskiego otrzymał Diamentowy Grant MNiSW i znalazł się w gronie 80 osób, które taki grant otrzymały z rąk Ministra Jarosława Gowina w dniu 17.11.2017.

Gratulujemy!

[23.11.2017] Wykład: mgr inż. Małgorzata Nowaczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 23 listopada 2017 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Małgorzata Nowaczyk (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Początek nowego, czyli inicjacja replikacji chromosomu bakterii na przykładzie Helicobacter pylori"

Informacja o szkoleniu / seminarium

Zaproszenie

 

[17.11.2017] Wykład: dr hab. Łukasz Łaczmański

Zapraszamy na seminarium IITD 17 listopada 2017 r. (wyjątkowo w piątek!), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Łukasz Łaczmański (Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki) wygłosi wykład pt.: "GALAXY - jak robić analizy bioinformatyczne nie będąc bioinformatykiem

Wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną na I Wrocławskim Spotkaniu Naukowym 2017

Uprzejmie informujemy, że mgr inż. Edyta Wysokińska, doktorantka Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów IITD (opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Kałas) otrzymała wyróżnienie, dla młodych naukowców, za najlepsze wystąpienie ustne na I Wrocławskim Spotkaniu Naukowym 2017. Tytuł prezentacji: “Zaburzenia funkcjonowania komórek indukowane przez nanokryształy NaGdF4:Yb3+Er3+”

 

 Gratulujemy!

 

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych        

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB    
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych


Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe 
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 7-17.11.2017 roku

 

[9.11.2017] Wykład: dr Joanna Rossowska

Zapraszamy na seminarium IITD 9 listopada 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Joanna Rossowska (Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych) wygłosi wykład pt.: "Możliwości współczesnej cytometrii".

[2.11.2017] Wykład: mgr Diana Papiernik

Zapraszamy na seminarium IITD 2 listopada 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Diana Papiernik (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Rola białka wiążącego retinol typu 4 (RBP4) w uszkodzeniu śródbłonka w trakcie przerzutowania nowotworu gruczołu sutkowego".

[26.10.2017] Wykład: dr hab. Krystyna Dąbrowska

Zapraszamy na seminarium IITD 26 października 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Krystyna Dąbrowska (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Czynniki warunkujące penetrację bakteriofagów w organizmach zwierząt

Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Witolda Drabikowskiego dla Radosława Kaczmarka z Laboratorium Glikobiologii IITD PAN

Z przyjemnością informujemy, że Radosław Kaczmarek z Laboratorium Glikobiologii IITD PAN otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Witolda Drabikowskiego za najlepszą pracę doktorską z biochemii i nauk pokrewnych obronioną w 2016 roku. Tytuł pracy: „Badanie przyczyn zmian swoistości ludzkiej a1,4-galaktozylotransferazy (syntazy Gb3/CD77)”, promotor: prof. dr Marcin Czerwiński. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 27 października 2017 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego.

https://ptbioch.edu.pl/27-zzt/726-zaproszenie-na-wyklad-parnasowski-i-gale-wreczenia-nagrod-polskiego-towarzystwa-biochemicznego

 

Gratulujemy!

 

Wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie otwarto wystawę "Krew. Łączy i dzieli", która prezentuje zagadnienia krwi w kontekście kultury żydowskiej w jej wymiarze religijnym, historycznym i społecznym. Część wystawy poświęcona jest grupom krwi w ujęciu antropologicznym ze szczególnym uwzględnieniem badań Ludwika i Hanny Hirszfeldów, a jej autorami są prof. Sławomir Kozieł i prof. Marcin Czerwiński. Wystawa będzie otwarta w dniach 13.10.2017 - 29.01.2018.

http://www.polin.pl/pl/krew

 

Nagroda Young Investigator Awards dla mgr Anny Kędzierskiej z Laboratorium Immunologii Rozrodu i mgr inż. Karoliny Wilczyńskiej z Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej

Miło nam poinformować, że wydawca Elsevier wraz z czasopismem Journal of Reproductive Immunology przyznał nagrodę Young Investigator Awards mgr Annie Kędzierskiej z Laboratorium Immunologii Rozrodu w dziedzinie badań podstawowych i mgr inż. Karolinie Wilczyńskiej z Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej w dziedzinie badań klinicznych za ustną prezentację wyników badań podczas 14th Conference of the European Society for Reproductive Immunology.

Gratulujemy!

[19.10.2017] Wykład: prof. dr hab. Michał Zimecki

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim seminarium IITD, które odbędzie 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Michał Zimecki (Laboratorium Immunobiologii) wygłosi wykład pt.: "Aktywności i mechanizm działania wybranych azafenotiazyn w modelach immunologicznych"

XXXV Spotkanie PAU

Zaproszenie

 

Prof. dr Grzegorz BUŁAJ PhD  – informacja biograficzna

Streszczenie

 
Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.
Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych 
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB    
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe 
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 6-20.10.2017 roku

 

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „Baza Informacji Naukowej Wspierającej Innowacyjne Terapie- BINWIT”

W dniu 19.10.2017 r. w Sali 138  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, o godz. 10.00, odbędzie się publiczna prezentacja projektu, pt.:

„Baza Informacji Naukowej Wspierającej Innowacyjne Terapie - BINWIT”.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 12.10.2017r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  binwit@iitd.pan.wroc.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Z przyjemnością informujemy, że nasz Instytut otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

- inne badania: analizy chemiczne; 
- inne badania: badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej.

Prof. dr hab. Andrzej Gamian został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu ds. finansowania badań naukowych, prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki

Uprzejmie informujemy, że prof. dr hab. Andrzej Gamian został powołany (11.09.2017 r.) przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina na członka zespołu ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki na okres od 29.08.2017 do 31.08.2019.

 

Gratulujemy!

 

XXXIV otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU
Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXIV otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Dr Małgorzaty Bieńkowskiej-Haba MD, PhD (USA)
 

Tytuł wykładu: „AUTOSTOPEM DO JĄDRA KOMÓRKI - CZYLI MECHANIZM ZAKAŻENIA WIRUSEM HPV16”

Wykład odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
 

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.

 

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB   
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 8-21.09.2017 roku
 

Wykład prof. Taniguchi, 25 września 2017

 

plakat

 BIOGRAPHICAL SKETCH    ABSTRACT

Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda w IITD PAN - 12 października 2017 r.

 

plakat

 

Informujemy o nowym konkursie KNOW

Poddziałanie 4  Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej.
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 1-14.09.2017 roku

 

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych          
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 16-28.08.2017 roku

Informujemy, że na początku września nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukaże się VII Wydanie podręcznika „IMMUNOLOGIA” autorstwa: Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. i Stokłosa T. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia

 

Immunologia - Okladka

Nowe, siódme wydanie podręcznika Immunologia przygotowane przez doświadczony naukowo i w działalności dydaktycznej zespół z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uwzględnia najnowsze osiągnięcia naukowe nauk przyrodniczych o znaczeniu medycznym w immunologii,  zarówno poznawczym jak i praktycznym. Dotyczy to zarówno  zawartych informacji ogólnych o funkcjonowaniu układu odpornościowego w warunkach prawidłowych, jak i w stanach patologicznych, a także powiązania jego współdziałania z  innymi układami i narządami  organizmu w zdrowiu i chorobie. Zaktualizowane zostały informacje o postępie w precyzji metod diagnostycznych oraz w programach leczenia chorób tego układu, jak i chorób innych układów i narządów, w których układ odpornościowy jest zaangażowany. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów medycyny, biotechnologii, biologii a także stanowić może źródło ważnych informacji dla lekarzy wszystkich specjalności, także dla lekarzy weterynarii.
Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor   
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych          
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 30.06-10.07.2017 roku.

Kolejny groźny globalny atak: ransomware Petya

W związku z wystąpieniem nowego wirusa szyfrującego pliki, zespół IT prewencyjnie ostrzega przed otwieraniem załączników z maili od nieznanych lub niepewnych nadawców. Jeżeli po otwarciu zainfekowanego pliku zobaczą Państwo na ekranie swoich komputerów grafiki:

5fmbt

proszę o natychmiastowe wyłączenie komputera przez przytrzymanie włącznika przez kilka sekund (w przypadku laptopów) lub wyciągnięcie wtyczki z gniazdka zasilania (w przypadku komputerów stacjonarnych) oraz zgłoszenie tego faktu do działu IT.


Więcej informacji o zagrożeniu mogą Państwo znaleźć na stronie:

https://niebezpiecznik.pl/post/kolejny-grozny-globalny-atak-tym-razem-ransomware-petya-ofiary-sa-takze-w-polsce/


Przebieg ataku:

https://www.youtube.com/watch?v=_sV1ZzG6AvE

 

Dział IT

 

[29.06.2017] Wykład: dr hab. Mariola Paściak

Zapraszamy na seminarium IITD 29 czerwca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Mariola Paściak (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Markery glikolipidowe Lactobacillus johnsonii"

[28.06.2017] Wykład: dr Marcin Kamiński

Serdecznie zapraszamy na wykład dr'a Marcina Kamińskiego (Department of Immunology, St. Jude Children's Research Hospital, 262 Danny Thomas Place, Memphis, 38105 TN, USA)  pt. "Mitochondrial oxidative signaling in T cell activation". Wykład odbędzie się 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w Auli Instytutu.

Uroczyste odsłonięcie pomnika prof. Ludwika Hirszfelda w Belgradzie - 8.06.2017 r.

Przed siedzibą Serbskiego Towarzystwa Lekarskiego (STL) w Belgradzie w dniu 8.06.2017 r. uroczyście odsłonięto pomnik prof. Ludwika Hirszfelda. Odsłonięcia dokonali zastępca ambasadora RP w Serbii A. Kindziuk oraz przewodniczący STL R. Čolović. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Belgradu, członkowie korpusu dyplomatycznego, członkowie Polonii, prof. A. Górski z Instytutu Immunologii PAN we Wrocławiu, krewni L. Hirszfelda mieszkający za granicą oraz przedstawiciele Wojska Polskiego (generał S. Żmuda, pułkownik P. Majchrzak).

Uroczystość odbyła się w czasie VIII Kongresu Historyków Medycyny „800 lat serbskiej medycyny”, podczas którego prof. dr Andrzej Górski przedstawił wykład: „Professor Ludwik Hirszfeld – the hero of Serbia and Poland”.

Prof. L. Hirszfeld jest w Serbii postacią znaną i cenioną ponieważ w czasie I wojny światowej jako ochotnik pełnił służbę lekarza w Armii Serbii, aby pomóc w walce z szerzącą się wśród wojsk epidemią tyfusu plamistego.

5fmbt

Źródło zdjęcia: http://www.belgrad.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/uroczyste_odsloniecie...

[04.07.2017] Wykład: prof. Janusz Rak

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Janusza Raka (Jack Cole Chair in Pediatric Hematology/Oncology, Department of Pediatrics, McGill University, Montreal, Canada) pt.: "Onkosomy w horyzontalnej transformacji nowotworowej - obserwacje i kontrowersje", który odbędzie się w dniu 4 lipca (wtorek) o godz. 12.00 w auli IITD PAN.

[22.06.2017] Wykład: dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka

Zapraszamy na seminarium IITD 22 czerwca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Zastosowanie zmodyfikowanych genetycznie komórek dendrytycznych sposobem na poprawę skuteczności terapii przeciwnowotworowej".

Prof. dr hab. med. Andrzej Górski honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. med. Andrzej Górski, kierownik Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD PAN został Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej za wybitny wkład w rozwój immunologii w Polsce. Dyplom tego zaszczytnego wyróżnienia otrzymał Profesor z rąk Prezesa Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej – Prof. dra Jacka Rolińskiego na posiedzeniu PTIDiK w dniu 8 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Gratulujemy!

5 Forum Młodych Biotechnologów 2017

13 czerwca o godzinie 9.30 rozpoczynamy 5 Forum Młodych Biotechnologów, w którym magistranci będą prezentować prace dyplomowe wykonane w naszym Instytucie oraz we wrocławskich uczelniach. Serdecznie zapraszamy!

Program 5 Forum Młodych Biotechnologów

 

5fmbt

 

 

Uroczyste odsłonięcie pomnika Ludwika Hirszfelda

Z przyjemnością informujemy, że w dniu otwarcia VIII Kongresu Historyków Medycyny „800 lat serbskiej medycyny” - 8 czerwca br. o godz. 10:00,  przed budynkiem Serbskiego Towarzystwa Lekarskiego (adres: Džordža Vašingtona 19, Belgrad) 

nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika Ludwika Hirszfelda.

Odsłonięcia pomnika dokona, pod nieobecność pana Ambasadora Tomasza Niegodzisza, jego zastępca pan Andrzej Kindziuk.

 

W czasie wyżej wspomnianego Kongresu pan profesor Andrzej Górski wygłosi w języku angielskim wykład pt. „Professor Ludwik Hirszfeld – the hero of Serbia and Poland” (8 czerwca, godz. 16:00)

 

[8.06.2017] Wykład: mgr Tomasz Głąb

Zapraszamy na seminarium IITD 8 czerwca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Tomasz Głąb (Katedra Nauk Biomedycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) wygłosi wykład pt.: "Kazeina znana i nieznana"

5 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN

5 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2016/17 odbędzie się we wtorek, 13 czerwca 2016 r. Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie - także te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii wszystkich uczelni.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie autorów prezentacji (imię, nazwisko, nazwa uczelni) i tytułów prac w terminie do 7 czerwca na adres szponar@iitd.pan.wroc.pl (tytuł: 5 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN 2017).

Przy zgłoszeniu proszę, jeżeli uznacie Państwo za wskazane, o dołączenie krótkiej opinii (promotora lub opiekuna) o studencie, zawierającej opis wkładu do badań laboratorium, a także tytułu publikacji lub prezentacji na konferencyjnych, których magistrant jest współautorem.

Opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego IITD
prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski
dr hab. Bogumiła Szponar

 

 

5fmbt

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor    

Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych           
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB    

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe 

 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 1-9 czerwca 2017 roku.

[25.05.2017] Wykład: mgr Anna Kędzierska

Zapraszamy na seminarium IITD 25 maja 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Kędzierska (Laboratorium Immunologii Rozrodu) wygłosi wykład pt.: "Immunoregulacyjna rola tregitopów w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem"

[18.05.2017] Wykład: dr Emilia Jaskuła

Zapraszamy na seminarium IITD 18 maja 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Emilia Jaskuła (Laboratorium Immunologii Klinicznej) wygłosi wykład pt.: "Copy number variation in leukemic patients - how it goes with AML associated mutations"

Informacja o rozstrzygniętych konkursach w Programie Erasmus+ w IITD PAN

Komisja ds. Programu Erasmus+ w IITD PAN informuje, że Instytut otrzymał dodatkowe środki na wyjazdy stażowe i praktyki dla doktorantów i pracowników w 2017 roku.
Komisja przyznała w II kw. 2017 roku trzy stypendia dla pracowników na wyjazdy stażowe. Zachęcamy doktorantów oraz pracowników naukowych i administracyjnych do składania wniosków wyjazdowych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Informacje o programie:
http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/index.html
http://www.iitd.pan.wroc.pl/opencms/export/sites/iitd/pl/Projects/ErasmusPlus/Dokumenty/ErasmusPlus_w_IITD_PAN.pdf

dokumenty do zgłoszenia wyjazdu (załączniki a-g):
http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/Dokumenty_Programu_E_plus.html.

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
  
Zapraszamy do aplikowania w dniach 4-17.05.2017 roku

[11.05.2017] Wykład: mgr Katarzyna Futoma

Zapraszamy na seminarium IITD 11 maja 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarzyna Futoma (Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych) wygłosi wykład pt.: "Rola epineurium w zapobieganiu powstawania nerwiaków pourazowych w obwodowym układzie nerwowym"

[27.04.2017] Wykład: mgr inż. Marta Lisowska

Zapraszamy na seminarium IITD 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Marta Lisowska (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Pomiędzy myszą a człowiekiem: pies jako model badawczy w diagnostyce i terapii chłoniaków"

[20.04.2017] Wykład: dr Marta Kaszowska

Zapraszamy na seminarium IITD 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Marta Kaszowska (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Wpływ struktur lipopolisacharydów Plesiomonas shigelloides na aktywność biologiczną".

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
 
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 3-14.04.2017 roku

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem dr Romana KRZYŚKA (Francja).
Tytuł wykładu: „KONTROLA FUNKCJI REGULATOROWYCH KOMÓREK Tregs Foxp3+ JAKO CEL TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Wykład odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Istnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu.

Zaproszenie
Informacja biograficzna
Streszczenie wykładu

Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować oraz uruchomić aplikacje. Z menu wybrać "Plik" a następnie "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okno dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 i zatwierdzić klikając przycisk "Odtwarzaj". Streaming będzie dostępny od godziny 12:30. Ilość połączeń jest ograniczona.

[6.04.2017] Wykład: mgr inż. Edyta Wysokińska

Zapraszamy na seminarium IITD 6 kwietnia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  mgr inż. Edyta Wysokińska (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Zaburzenia funkcjonowania komórek indukowane przez nanokryształy NaGdF4:Yb3+Er3+"

[30.03.2017] Wykład: dr Anna Maciejewska

Zapraszamy na seminarium IITD 30 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Anna Maciejewska (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Poszukiwania immunogennej formy ECA (wspólny enterobakteryjny antygen) wśród szorstkich szczepów E. coli".

Konferencja organizowana z okazji XV- lecie Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego

„Aktualne trendy w immunogenetyce jako wsparcie współczesnej transplantologii”
 

Warszawa 19-20 kwietnia 2017


Konferencja organizowana z okazji XV- lecie Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego

SZCZEGÓŁY
PROGRAM
LISTA UCZESTNIKÓW

[23.03.2017] Wykład: mgr Marta Lemieszewska

Zapraszamy na seminarium IITD 23 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marta Lemieszewska (Laboratorium Immunochemii Ogólnej) wygłosi wykład pt.: "W poszukiwaniu nowych możliwości leczenia choroby Parkinsona".

[16.03.2017] Wykład: dr hab. Łukasz Łaczmański

Zapraszamy na seminarium IITD 16 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Łukasz Łaczmański (Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki) wygłosi wykład pt.: "Wykorzystanie Sekwencjonowania Następnej Generacji (Next Generation Sequencing) w diagnostyce molekularnej i medycynie personalnej".

Seminarium poświęcone preparatyce w mikroskopii elektronowej

Zapraszamy na seminarium poświęcone preparatyce w mikroskopii elektronowej, które odbędzie 9 marca 2017 r. (czwartek),  o godz. 10:30 w auli Instytutu

Szczegółowy program

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB
 
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 3-17.03.2017 roku

[9.03.2017] Wykład: mgr Zuzanna Kaźmierczak

Zapraszamy na seminarium IITD 9 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Zuzanna Kaźmierczak (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Wybrane zagadnienia oddziaływań bakteriofagów A3R, 676Z oraz T4 z organizmami ssaków".

XXXII Spotkanie KPM PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Dr Jacka TOPORSKIEGO.
 

Tytuł wykładu: „PRZESZCZEPIANIE HAPLOIDENTYCZNYCH KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U DZIECI – CZYLI KAŻDY PACJENT MA DAWCĘ”

 

Wykład odbędzie się 8 marca 2017 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
 

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu.
 
Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona.Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić. Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj". Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.
[23.02.2017] Wykład: mgr Artur Anisiewicz

Zapraszamy na seminarium IITD 23 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Artur Anisiewicz (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Rola osteopontyny w stymulacji przerzutowania mysiego raka gruczołu sutkowego 4T1 przez kalcytriol i jego analogi"
 

[16.02.2017] Wykład: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD 16 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Marcin Czerwiński (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Ludzki układ grupowy ABO: historia, fakty, mity, pytania".

[09.02.2017] Wykład: mgr inż. Natalia Anger

Zapraszamy na seminarium IITD 9 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Natalia Anger (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola IL-10 w aktywacji mechanizmów supresji wykorzystywanych przez mieloidalne komórki supresorowe"

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 6-16.02.2017 roku
 
Poddziałanie 4  Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej.
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 1-14.03.2017 roku

[08.02.2017] Wizyta pracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w Instytucie

Dnia 8 lutego (środa) w godz. 13:00-15:30 w sali im. Stefana Ślopka odbędzie się seminarium poświęcone ofercie badawczej i aparaturowej dostępnej we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.
W tym dniu w Instytucie gościć będziemy dr Annę Chmurę (Kierownik Biura Zarządzania Laboratoriami w EIT+) oraz dr hab. Artura Bednarkiewicza (dyrektor Pionu Naukowego WCB EIT+) oraz kierowników lub pracowników wybranych laboratoriów WCB EIT+. Seminarium ma na celu prezentację możliwości badawczych i szerokiego asortymentu nowoczesnej aparatury badawczej WCB EIT+, które mogą być wykorzystane w ramach współpracy z Kampusem Pracze i planowaniu wspólnych projektów badawczych.
Seminarium obejmuje jedynie część laboratoriów istotnych z punktu widzenia tematyki badawczej realizowanej w Instytucie. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej WCB EIT+:
http://www.eitplus.pl/oferta_eit/projekty-naukowe-zasady-biznesowe/
Zaproszenie

[02.02.2017] Informacje związane z wdrożeniem metod kriokonserwacji nasienia i zarodków myszy w kontekście utworzenia w IITD kolekcji mysich modeli badawczych

Uprzejmie informujemy, że 2 lutego bezpośrednio po seminarium instytutowym mgr inż. Martyna Michniewicz zaprezentuje informacje związane z wdrożeniem metod kriokonserwacji nasienia i zarodków myszy w kontekście utworzenia w IITD kolekcji mysich modeli badawczych. Prelegentka zaprezentuje informacje na temat:
- indukcji superowulacji u myszy
- zapłodnienia pozaustrojowego oocytów przy zastosowaniu świeżej i zamrożonej spermy
- zamrażania spermy i zarodków w stadium 2- komórkowym
- rederywacji zamrożonej spermy i zamrożonych embrionów do transferu do samic biorczyń
- przygotowania roztworów krioprotekcyjnych
Serdecznie zapraszamy!

[02.02.2017] Wykład: dr hab. Arkadiusz Miążek

Zapraszamy na seminarium IITD 2 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  dr hab. Arkadiusz Miążek (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Spontaniczna mutacja genu SPTAN1 u myszy: wstępna charakterystyka nowego modelu badawczego"

[26.01.2017] Wykład: prof. dr hab. med. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD 26 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab.med. Andrzej Górski (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Bakteriofag jako immunomodulator"

[19.01.2017] Wykład: mgr Agata Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 19 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Agata Pawlik (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Wpływ kalcytriolu i jego analogów na proces zapalny towarzyszący rozwojowi mysiego raka gruczołu sutkowego"

[12.01.2017] Wykład: mgr inż. Justyna Kutkowska

Zapraszamy na seminarium IITD 12 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Justyna Kutkowska (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Skojarzona terapia przeciwnowotworowa w raku płuca"

[5.01.2017] Wykład: mgr inż. Anna Urbaniak

Zapraszamy na seminarium IITD 5 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji raka gruczołu piersiowego"