Wykłady
Prof. dr hab. med. Andrzej Lange znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. med. Andrzej Lange, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej IITD PAN, po raz drugi, znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Wyboru osób, które znajdują się w rankingu dokonuje jury złożone z ekspertów powołanych przez redakcję „Puls Medycyny”. Lista ta jest tworzona od ponad 10 lat i cieszy się uznaniem środowiska medycznego.

Gratulujemy!

Dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik odebrała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu nominacji profesorskiej przez Panią dr hab. Katarzynę Bogunię-Kubik, kierownika Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki IITD. Uroczystego wręczenia aktu nominacyjnego dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda w dniu 11 stycznia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,43,nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim.html
 

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe (do 1 miesiąca)

Zapraszamy do aplikowania w dniach 13-23.01.2017 roku

Prof. dr hab. med. Andrzej Górski znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. med. Andrzej Górski, kierownik Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD PAN znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Wyboru osób, które znajdują się w rankingu dokonuje jury złożone z ekspertów powołanych przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Lista ta jest tworzona od ponad 10 lat i cieszy się uznaniem środowiska medycznego.
Uroczystość ogłoszenia wyników nastąpi 17 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Gratulujemy!

Erasmus+ w IITD PAN: rekrutacja na wyjazdy roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy do składania wstępnych aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w 2017 i 2018 roku finansowane z środków programu Erasmus+. Na tym etapie kandydaci podają we wniosku jedynie przybliżony termin oraz czas i kraj pobytu. Zaleca się, aby kandydaci nawiązali kontakt z instytucją (osobą) zapraszającą i dysponowali ich wstępną zgodą na przyjazd.

Wzory dokumentów dostępne są̨ na stronie http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/

Proszę korzystać z Wniosku na wyjazd PLANOWANY; aplikacje proszę przesyłać na adres erasmus@iitd.pan.wroc.pl.

Uwaga! Nowy termin: 16 stycznia 2017 r.

[15.12.2016] Wykład: mgr Aneta Kantor

Zapraszamy na seminarium IITD 15 grudnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Aneta Kantor (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola komórek prekursorowych śródbłonka w tworzeniu naczyń krwionośnych"

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla dla mgra Piotra Łaciny - doktoranta IITD

Uprzejmie informujemy, że doktorant Instytutu – mgr Piotr Łacina otrzymał honorowe wyróżnienie „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, przyznawane przez Wydział V Nauk Medycznych PAN, za współautorstwo pracy: „Polymorphisms within beta-catenin encoding gene affect multiple myeloma development and treatment” (Butrym A., Rybka J., Łacina P.,  Gębura K., Frątkiewicz D., Bogunia-Kubik K., Mazur G), opublikowanej w czasopiśmie Leukemia Res, 2015, 39(12):1462-6. doi: 10.1016/j.leukres.2015.10.007
IF - 2,606 (25 pkt. Min.). Uroczystość wręczenia dyplomów i wyróżnień odbędzie się w Warszawie w dniu 14 grudnia 2016 r.
Mgr Piotr Łacina wykonuje pracę doktorską pod opieką dr hab. K. Boguni-Kubik, kierownika Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki.

Gratulujemy!

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

Uprzejmie informujemy, że Zespół Redakcyjny (prof. A. Górski, prof. H. Krotkiewski, prof. M. Zimecki i A. Steć) czasopisma Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis otrzymał Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wieloletnią redakcję naukową czasopisma i zbudowanie jego prestiżu w skali międzynarodowej.

Czasopismo wydawane przez Instytut od roku 1953 odniosło ogromny sukces, uzyskując w roku 2014 wartość współczynnika wpływu (IF) - 3,176 i znalazło się na pierwszym miejscu spośród 128 polskich czasopism znajdujących się na tzw. „liście filadelfijskiej”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Warszawie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 1 grudnia 2016 r. W załączeniu skan dyplomu.

 

Gratulujemy!

 

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
 

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB

Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe (1-6 miesięcy)


Zapraszamy do aplikowania w dniach 2-12.12.2016

[8.12.2016] Wykład: dr Radosław Kaczmarek

Zapraszamy na seminarium IITD 8 grudnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Radosław Kaczmarek (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Zewnątrzkomórkowa synteza glikanów: jak dodanie cukru może zmieniać przeznaczenie i tożsamość komórek"

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową wręczone

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 listopada  br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wśród laureatów w kategorii "rozprawy doktorskie" znalazł się absolwent Studium Doktoranckiego IITD PAN, dr Tomasz Goździewicz.

Więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wicepremier-gowin-wreczyl-najlepszym-naukowcom-nagrody-prezesa-rady-ministrow.html

Dwie publikacje IITD uzyskały wyróżnienie w konkursie im. prof K. Bassalika na najlepsze polskie prace mikrobiologiczne opublikowane w 2015 roku

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk dwie prace z IITD PAN uzyskały wyróżnienie w konkursie im. prof K. Bassalika na najlepsze polskie prace mikrobiologiczne opublikowane w 2015 roku.

Są to:

1.  Publikacja oryginalna przygotowana pod kierunkiem dr hab. Krystyny Dąbrowskiej http://www.nature.com/articles/srep14802  (K. Hodyra-Stefaniak, P. Miernikiewicz, J. Drapała, M. Drab, E. Jończyk-Matysiak, D. Lecion, Z. Kaźmierczak, W. Beta, J. Majewska, M. Harhala, B. Bubak, A. Kłopot, A. Górski, K. Dąbrowska: "Mammalian Host-Versus-Phage immune response determines phage fate in vivo", opublikowana w czasopiśmie Scientific Reports, 2015, 5, 14802, IF – 5,228, 40 pkt. Min.)

2.  Publikacja oryginalna przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Zawilak-Pawlik http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mmi.12866/full (R. Donczew, Ł. Makowski, P. Jaworski, M. Bezulska, M. Nowaczyk, J. Zakrzewska-Czerwińska, A. Zawilak-Pawlik: "The atypical response regulator HP1021 controls formation of the Helicobacter pylori replication initiation complex”, opublikowana w czasopiśmie Molecular Microbiology, 2015, 95(2), 297-312 doi: 10.1111/mmi.12866 IF – 3,761, 35 pkt. Min.) 

 

Gratulujemy!

 

Wyróżnienie dla IITD PAN w rankingu TOP 10 - IV Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że nasz Instytut otrzymał wyróżnienie w rankingu TOP 10 - IV Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN jako „Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2016” – Warszawa, 18 listopada 2016 r. W załączeniu skan wyróżnienia.
 
Gratulujemy!
 

Złoty medal na międzynarodowych targach wynalazczości badań naukowych i nowych technik Innova 2016 w Brukseli dla naukowców z Instytutu

Miło nam poinformować, że wynalazek "Przeciwciała monoklonalne rozpoznające swoiście  antygeny zgodności tkankowej psa (DLA-DR) i ich zastosowania" - Zespołu: dr hab. Arkadiusza Miążka, mgr inż. Marty Lisowskiej i dr hab. Andrzeja Rapaka zdobył złoty medal na międzynarodowych targach wynalazczości badań naukowych i nowych technik Innova 2016 w Brukseli. Informacje o sukcesie naukowców z naszego Instytutu były podane w mediach ogólnopolskich. Załączamy skan dyplomu, zdjęcie medalu oraz zdjęcie polskich laureatów po dekoracji.
 
Laureatom gratulujemy!

 

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”

W dniu 5.12.2016 r. w auli  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, o godz. 10:00, odbędzie się publiczna prezentacja  założeń projektu, pt.:
 

„Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”.


Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 30.11.2016r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  binwit@iitd.pan.wroc.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

 

[24.11.2016] Wykład: dr hab. Anna Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 24 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Anna Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Polityka multi-kulti, czyli dlaczego wciąż wygrywają bakterie"

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji projektu pt.: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”

Informujemy, iż w dniu 25.11.2016 r. w auli  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 12, nie  odbędzie się publiczna prezentacja  założeń projektu pt.:

„Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”.  

 

[17.11.2016] Wykład: mgr Olga Błachowicz

Zapraszamy na seminarium IITD 17 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr mgr Olga Błachowicz (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Polimorfizm genów KIR (killer-cell immunoglobulin-like receptors) w zakażeniach wirusowych u ludzi"

Uprzejmie informujemy, że 17 listopada po seminarium instytutowym dr hab. Wojciech Kałas wygłosi krótki (15 min.) wykład na temat autofagii. Serdecznie zapraszamy!

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność  naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7:  Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 7-17.11.2016 roku

[10.11.2016] Wykład: mgr Monika Pióro

Zapraszamy na seminarium IITD 10 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Monika Pióro (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Cykl komórkowy i segregacja chromosomów Mycobacterium a adaptacja do warunków stresowych".

[3.11.2016] Wykład: mgr Bartłomiej Kocbach

Zapraszamy na seminarium IITD 3 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Bartłomiej Kocbach (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola syntazy galaktozyloceramidu (UGT8) i galaktozyloceramidu (GalCer) w odpowiedzi na stres  komórkowy i lekooporności komórek raka gruczołu piersiowego".

[27.10.2016] Wykład: dr Anna Ziomkiewicz-Wichary

Zapraszamy na seminarium IITD 27 października 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Anna Ziomkiewicz-Wichary (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Stres psychologiczny w procesie rozmnażania kobiet".

Udział Instytutu w tegorocznym Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Festiwal Nauki w IITD, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem. W 2016 r. Instytut odwiedziło około 760 osób. Festiwal był realizowany pod hasłem „W kręgu immunologii”. Program przygotowany przez grupę 50 pracowników, koordynowany przez dra hab. Egberta Piaseckiego obejmował 9 wykładów, 11 pokazów i warsztatów powtarzanych wielokrotnie oraz trzy konkursy: z genetyki dla licealistów, konkurs biologiczny dla gimnazjalistów oraz konkurs mikrobiologiczny dla licealistów. W sumie przeprowadzono 23 imprezy. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać, w przystępny sposób, potęgę genetyki, bez której w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie, leczenie i projektowanie leków.
Pracownicy i doktoranci IITD (16 osób) uczestniczyli także w prowadzeniu spotkań naukowych poza Instytutem. W 9 festiwalowych miastach edycji regionalnej DFN przedstawiono 25 wykładów, 6 warsztatów powtarzanych w sumie 102 razy, a także zorganizowano konkurs immunologiczny.
 

Fotografie z Festiwalu Nauki w IITD
Więcej o Festiwalu w IITD na stronie DFN
 

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 14-24.10.2016

 

[20.10.2016] Wykład: mgr inż. Aleksandra Czajkowska

Zapraszamy na seminarium IITD 20 października 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Aleksandra Czajkowska (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Mikrobiom jelitowy i markery bakteryjne w nowotworach myszy".
 

XXXI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU
Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe, z udziałem prof. dr med. Jerzego KUPCA-WĘGLIŃSKIEGO (Dumont-UCLA Transplantation Research Laboratories, Department of Surgery, David Geen School of Medicine at UCLA, Los Angeles (USA)
 

Tytuł wykładu: „PAN – HARVARD – UCLA W 40 LAT: REFLEKSJE NAUKOWCA-LEKARZA NAD ROZWOJEM  TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW”
Wykład odbędzie się 19 października 2016 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Wykład będzie poprzedzony uroczystością wręczenia Dyplomu Członka Zagranicznego PAU z udziałem przedstawicieli władz Wrocławia i Polskiej Akademii Umiejętności (początek - godz. 11:15).
 

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona.
Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.

 

Informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: terapia fagowa – podstawy i możliwości zastosowania” w Warszawie

Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN wraz z Zakładem Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową, której celem jest przedstawienie aktualnych możliwości wykorzystania wirusów bakteryjnych - bakteriofagów - w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2016 roku w Auli A, Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.


Szczegółowe informacje o programie i zasadach rejestracji dostępne są w na stronie internetowej: http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/wwa2016.

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy/przyjazdy naukowe
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 21-30.09.2016

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
Zapraszamy do aplikowania w dniach 19.08-1.09.2016

Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej
Zapraszamy do aplikowania w dniach 1-14.09.2016

[30.06.2016] Wykład: mgr Fairoz Al-Wrafy

Zapraszamy na seminarium IITD 30 czerwca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Fairoz Al-Wrafy (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Studies on newly isolated PA phage and estimation of its activity against Pseudomonas aeruginosa PAR21 and PAR50"

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowyc

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB

Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a)Krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 6-12.07.2016

[23.06.2016] Wykład: mgr Katarzyna Hodyra-Stefaniak

 Zapraszamy na seminarium IITD 23 czerwca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarzyna Hodyra-Stefaniak (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Immunogenność bakteriofagów z grupy PB1"

 Małgorzata Cebrat

[16.06.2016] Wykład: mgr Milena Iwaszko

Zapraszamy na seminarium IITD 16 czerwca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Milena Iwaszko (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) wygłosi wykład pt.: "Rola polimorfizmu receptorów z rodziny CD94/NKG2 oraz cząsteczki HLA-E w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów".

Małgorzata Cebrat

[9.06.2016] Wykład: dr Maria Paprocka

Zapraszamy na seminarium IITD 9 czerwca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Maria Paprocka (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Aktywność biologiczna czynników produkowanych przez unieśmiertelnioną linię ludzkich, macierzystych komórek mezenchymalnych".

[19.05.2016] Wykład: dr Monika Jasek

Zapraszamy na seminarium IITD 19 maja 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Monika Jasek (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "UPD - patogeneza i znaczenie w nowotworach".

[12.05.2016] Wykład: mgr inż. Katarina Stojković

Zapraszamy na seminarium IITD 12 maja 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Katarina Stojković (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Na tropie antygenów powierzchniowych Klebsiella pneumoniae".

[5.05.2016] Wykład: mgr Agnieszka Razim

Zapraszamy na seminarium IITD 5 maja 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Agnieszka Razim (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.:"Racjonalne podejście do szczepionek donosowych"
 

[28.04.2016] Wykład: dr Michał Majkowski

Zapraszamy na seminarium IITD 28 kwietnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Michał Majkowski (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.:"Poszukiwania roli białka NWC w jądrach myszy"

[21.04.2016] Wykład: dr hab. Arkadiusz Miążek

Zapraszamy na seminarium IITD 21 kwietnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Arkadiusz Miążek (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.:"Wykorzystanie antygenów MHC klasy II w diagnostyce i  terapii chłoniaków"

[14.04.2016] Wykład: dr Magdalena Kotowska

Zapraszamy na seminarium IITD 14 kwietnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Magdalena Kotowska (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów ) wygłosi wykład pt.:"Po co ta chemia? Naturalne funkcje metabolitów wtórnych bakterii."

[7.04.2016] Wykład: Krzysztof Mikołajczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 7 kwietnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego Krzysztof Mikołajczyk (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.:"Czy mutacje w genie KLF1 mogą nas chronić przed chorobami zakaźnymi?"

[31.03.2016] Wykład mgr inż. Katarzyna Gębura

Zapraszamy na seminarium IITD 31 marca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Katarzyna Gębura (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) wygłosi wykład pt.: "Mobilizacja komórek hematopoetycznych ze szpiku do krwi obwodowej - szlak G-CSF/CSF3R".

[17.03.2016] Wykład mgr Agnieszka Szczygieł

[17.03.2016] Wykład mgr Agnieszka Szczygieł
Zapraszamy na seminarium IITD 17 marca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Agnieszka Szczygieł (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej ) wygłosi wykład pt.: "Przyjaciel czy wróg? Różne oblicza komórek dendrytycznych".

[10.03.2016] Wykład mgr inż. Joanna Hołówka

Zapraszamy na seminarium IITD 10 marca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Joanna Hołówka (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Dynamika chromosomu Mycobacterium smegmatis w cyklu komórkowym"[10.03.2016] Wykład mgr inż. Joanna Hołówka[10.03.2016] Wykład mgr inż. Joanna Hołówka

[25.02.2016] Wykład prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

Zapraszamy na seminarium IITD 25 lutego 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta (Laboratorium Immunologii Rozrodu) wygłosi wykład pt.: "Program 1167 plus - ewolucyjna inwestycja w rozród ".

[18.02.2016] Wykład dr Sabina Koj

Zapraszamy na seminarium IITD 18 lutego 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Sabina Koj (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Neoglikokoniugaty - nowe potencjalne składniki szczepionki przeciwkrztuścowej".

[11.02.2016] Wykład dr hab. Tomasz Niedziela

Zapraszamy na seminarium IITD 11 lutego 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Tomasz Niedziela (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Szczepionki - niepokojące trendy i nowe wyzwania".

[4.02.2016] Wykład dr hab. Wojciech Jachymek

Zapraszamy na seminarium IITD 4 lutego 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Wojciech Jachymek (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Szczepionki (przeciwbakteryjne): przeszłość, teraźniejszość, oczekiwania".

[28.01.2016] Wykład prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 28 stycznia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Co nowego w KIR-ologii i co to da immunologii? Wrażenia z warsztatów n.t. polimorfizmu i funkcji KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors) w Winchesterze (W. Brytania), 9-11 września 2015 r.".

[21.01.2016] Wykład mgr Agata Zerka

Zapraszamy na seminarium IITD 21 stycznia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Agata Zerka (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Plasmodium nie zwleka – zaskakująca ewolucja od algi do człowieka!".

[14.01.2016] Wykład prof. dr hab. Mariusz Olczak

Zapraszamy na seminarium IITD 14 stycznia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Mariusz Olczak (Zakład Biochemii, Wydział Biotechnologii UWr) wygłosi wykład pt.: "Czy białko Slc35A3 pełni funkcję głównego transportera dostarczającego UDP-N-acetyloglukozoaminę dla reakcji glikozylacji?".

[07.01.2016] Wykład dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD 7 stycznia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Marcin Czerwiński (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Bibliometria, czyli dlaczego ogon zaczął machać psem?".