Wykłady
[17.12.2015] Wykład dr Tomasz Goszczyński

Zapraszamy na seminarium IITD 17 grudnia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Tomasz Goszczyński (Laboratorium Chemii Biomedycznej) wygłosi wykład pt.: "Zastosowania klasterów boru w chemii biomedycznej - nowe pochodne antagonistów kwasu foliowego".

[10.12.2015] Wykład dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl

Zapraszamy na seminarium IITD 10 grudnia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Różnice pomiędzy poziomem ekspresji i funkcją białek oporności wielolekowej w komórkach ludzkich śródbłonków".

[26.11.2015] Wykład dr Magdaleny Staniszewskiej

Zapraszamy na seminarium IITD 26 listopada  2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Magdalena Staniszewska (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Od przyczyny do terapii – modele doświadczalne na przykładzie chorób oczu".

[12.11.2015] Wykład mgr Patryk Reniewicz

Zapraszamy na seminarium IITD 12 listopada  2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Patryk Reniewicz (Laboratorium Białek Sygnałowych) wygłosi wykład pt.: "CRISPR/Cas9 jako użyteczne narzędzie w badaniu funkcji ligazy ubikwitynowej Pellino3".

[05.11.2015] Wykład dr hab. Anna Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 5 listopada  2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Anna Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Oddziaływania białko-DNA: prosta koncepcja, złożona analiza."

[29.10.2015] Wykład prof. dr hab. Michał Zimecki

Zapraszamy na seminarium IITD 29 października 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Michał Zimecki (Laboratorium Immunobiologii) wygłosi wykład pt.: "Przeciwzapalne działanie cyklicznego tetrapeptydu w antygenowo swoistych i nieswoistych reakcjach skórnych"

[22.10.2015] Wykład dr hab. Małgorzata Cebrat

Zapraszamy na seminarium IITD 22 października 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Małgorzata Cebrat (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: "Jak pszczoły uzgadniają płeć? – rola genu csd w determinacji płci i strategii ewolucyjnej Apis mellifera"

[25.06.2015] Wykład Dr Anna Fiedorowicz

Zapraszamy na seminarium IITD 25 czerwca 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego Dr Anna Fiedorowicz (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Wpływ hiperglikemii na profil sfingolipidów w mózgu – implikacje dla choroby Alzheimera"

[11.06.2015] Wykład dr Iwona Kochanowska

Zapraszamy na seminarium IITD 11 czerwca 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Iwona Kochanowska (Laboratorium Immunobiologii) wygłosi wykład pt.: "Wpływ jonów niklu na ekspresję metalotioneiny w tkankach trzech wybranych organów: wątrobie, płucach i mózgu"

[28.05.2015] Wykład dr hab. Marek Drab

Zapraszamy na seminarium IITD 28 maja 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Marek Drab (Pracownia Interakcji Nanostruktur Biologicznych) wygłosi wykład pt.: "Jak lipidowe mikrodomeny błonowe komórki sterują organizmem w obronie przed infekcjami i nowotworzeniem?"

[21.05.2015] Wykład dr Marzena Ciechomska

Zapraszamy na seminarium IITD 21 maja 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Marzena Ciechomska (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki ) wygłosi wykład pt.: "Rola mikroRNA w regulacji chorób reumatycznych".

[07.05.2015] Wykład mgr Adnan Saeed

Zapraszamy na seminarium IITD 7 maja 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Adnan Saeed (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Polysaccharides of Actinomyces as diagnostic tools for actinomycosis".

[30.04.2015] Wykład dr hab. Agata Kosmaczewska

Zapraszamy na seminarium IITD 30 kwietnia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Agata Kosmaczewska (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt.: "Interleukina-2 w autoagresji: yin i/czy yang?".

[23.04.2015] Wykład mgr Tomasz Tomczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 23 kwietnia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Tomasz Tomczyk (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Tropizm komórkowy wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV) w populacji ludzkich leukocytów krwi obwodowej w aspekcie bezpieczeństwa użycia jako wirusa onkolitycznego".

[16.04.2015] Wykład dr inż. Sabina Górska

Zapraszamy na seminarium IITD 16 kwietnia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr inż. Sabina Górska (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: ""La dolce vita" w naszych jelitach".

[09.04.2015] Wykład mgr Bożena Ścirka

Zapraszamy na seminarium IITD 9 kwietnia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Bożena Ścirka (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Wpływ czynnika transkrypcyjnego AIRE na różnorodność repertuaru TCR podczas rozwoju chorób autoimmunologicznych".

[26.03.2015] Wykład prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Zapraszamy na seminarium IITD 26 marca 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Czy warto być indywidualistą? - odpowiedź z perspektywy bakterii".

[19.03.2015] Wykład dr hab. Aleksandra Klimczak

Zapraszamy na seminarium IITD 19 marca 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Aleksandra Klimczak (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Mezenchymalne komórki macierzyste oraz narządowo-specyficzne komórki macierzyste – ich rola w utrzymaniu homeostazy tkankowej".

[12.03.2015] Wykład dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD 12 marca 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Marcin Czerwiński (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Białka MHC typu CD1, czyli jak lipidy wpływają na naszą odpowiedź odpornościową".

[26.02.2015] Wykład mgr Łukasz Makowski

Zapraszamy na seminarium IITD 26 lutego 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Łukasz Makowski (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów ) wygłosi wykład pt.: "Kanibalizm u bakterii, czyli o Bdellovibrio bacteriovorus".

[19.02.2015] Wykład mgr inż. Paweł Jaworski

Zapraszamy na seminarium IITD 19 lutego 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Paweł Jaworski (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów ) wygłosi wykład pt.: "Inicjacja i regulacja replikacji chromosomów epsilonproteobakterii".

[12.02.2015] Wykład dr hab. Anna Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 12 lutego 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Anna Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Przyczajony tygrys, ukryty smok czyli bakterie w kryzysie".

[05.02.2015] Wykład mgr Radosław Kaczmarek

Zapraszamy na seminarium IITD 5 lutego 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Radosław Kaczmarek (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Wywoływanie immunotolerancji w hemofilii: jak przekonać układ odpornościowy, że obce nie jest takie obce".

[29.01.2015] Wykład dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki

Zapraszamy na seminarium IITD 29 stycznia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe, Ośrodek Terapii Fagowej) wygłosi wykład pt.: "Wpływ bakteriofagów na organizm".

[22.01.2015] Wykład mgr inż. Łukasz Śnieżewski

Zapraszamy na seminarium IITD 22 stycznia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Łukasz Śnieżewski (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: "Dwukierunkowa aktywność promotora genu NWC a ewolucja tranzpozonu RAG".

[15.01.2015] Wykład dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD 15 stycznia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Marcin Czerwiński (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Jak teorie żywieniowe wpływają na nasze zdrowie".

[08.01.2015] Wykład dr hab. Bogumiła Szponar

Zapraszamy na seminarium IITD 8 stycznia 2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Bogumiła Szponar (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Cierpliwość mikrobów, czyli klątwy starożytnych grobowców".