Wykłady
[18.12.2014] Wykład mgr Justyna Trynda

Zapraszamy na seminarium IITD 18 grudnia 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Justyna Trynda (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Witamina D a nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego".

[04.12.2014] Wykład mgr inż. Alicja Pawlak

Zapraszamy na seminarium IITD 4 grudnia 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Alicja Pawlak (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Decytabina - związek demetylujący w terapii przeciwnowotworowej"

[27.11.2014] Wykład mgr inż. Ewa Maj

Zapraszamy na seminarium IITD 27 listopada 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Ewa Maj (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej ) wygłosi wykład pt.: "Nowotwory płuca - skutki uboczne wyprawy do Indii?".

[20.11.2014] Wykład dr Beata Zygmunt

Zapraszamy na seminarium IITD 20 listopada 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Beata Zygmunt (Laboratorium Cytometrii Przepływowej, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ ) wygłosi wykład pt.: "Modulacja różnicowania limfocytów przez inhibitor glikolizy, 2-Deoxy-D-Glukozę".

[13.11.2014] Wykład mgr inż. Aleksandra Man-Kupisińska

Zapraszamy na seminarium IITD 13 listopada 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Aleksandra Man-Kupisińska (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek ) wygłosi wykład pt.: "Endotoksyny jako wzorce molekularne patogenów rozpoznawane przez lektynę wiążącą mannan".

[06.11.2014] Wykład dr hab. Egbert Piasecki

 Zapraszamy na seminarium IITD 6 listopada 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Egbert Piasecki (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Wirusologia wobec nowych odkryć i nowych epidemii".

[30.10.2014] Wykład dr hab. Ewa Jaśkiewicz

Zapraszamy na seminarium IITD 30 października 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Ewa Jaśkiewicz (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Co zarodziec malarii już wie - a my wciąż jeszcze nie?".

[23.10.2014] Wykład dr Monika Kasztura

Zapraszamy na seminarium IITD 23 października 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Monika Kasztura (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: "Żelazne serce - rzecz o energetyce komórki w procesach patologicznych".

[16.10.2014] Wykład mgr Anna Tejchman

Zapraszamy na seminarium IITD 16 października 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Tejchman (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola podoplaniny w progresji nowotworowej".

[05.06.2014] Wykład dr Anna Nasulewicz-Goldeman

Zapraszamy na seminarium IITD 5 czerwca 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Anna Nasulewicz-Goldeman (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu przeciwnowotworowym".

[29.05.2014] Wykład dr Dagmara Kłopotowska

Zapraszamy na seminarium IITD 29 maja 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Dagmara Kłopotowska (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Doświadczenia na zwierzętach - aspekt prawny".

[22.05.2014] Wykład mgr inż. Katarzyna Buska

Zapraszamy na seminarium IITD 22 maja 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Katarzyna Buska (Laboratorium Immunologii Rozrodu) wygłosi wykład pt.: "Mamo, to ja! Wczesne sygnały zarodkowe w przedimplantacyjnym okresie ciąży u myszy".

[16.05.2014] Wykład dr Monika Chaszczewska-Markowska

Zapraszamy na seminarium IITD 16 maja 2014 r. (uwaga - piątek!), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Monika Chaszczewska-Markowska (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) wygłosi wykład pt.: "Lek, który był w kosmosie".

[08.05.2014] Wykład mgr inż. Marta Wagner

Zapraszamy na seminarium IITD 8 maja 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Marta Wagner (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Stwardnienie rozsiane: ALCAM-CD6 mały element większej układanki"

[25.04.2014] Wykład dr Agnieszka Zabłocka

Zapraszamy na seminarium IITD 25 kwietnia 2014 r. (piątek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Agnieszka Zabłocka (Laboratorium Immunochemii Ogólnej) wygłosi wykład pt.: "Choroba Alzheimera- etiopatogeneza i perspektywy terapii"

[10.04.2014] Wykład mgr Tomasz Goździewicz

Zapraszamy na seminarium IITD 10 kwietnia 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Tomasz Goździewicz (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Enterobakteryjny wspólny antygen – historia, struktura i potencjalne zastosowanie"

[11.04.2014] Wykład prof. dr hab. Robert Traba

Zapraszamy na wykład, który odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 13:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Robert Traba (Dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie) wygłosi wykład pt.: “Nauka i polityka. Profesor Ludwik Hirszfeld i polsko-niemiecki dialog o historii”

[27.03.2014] Wykład mgr inż. Ewelina Bobko

Zapraszamy na seminarium IITD 27 marca 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Ewelina Bobko
(Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: “Izolacja i identyfikacja nowego enterobakteryjnego antygenu powierzchniowego”.

[20.03.2014] Wykład dr hab. Aleksandra Klimczak

Zapraszamy na seminarium IITD 20 marca 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Aleksandra Klimczak (Laboratorium Immunologii Klinicznej) wygłosi wykład pt.: "Immunologiczne aspekty alloreaktywności po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych"

[06.03.2014] Wykład prof. dr hab. Michał Zimecki

Zapraszamy na seminarium IITD 6 marca 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Michał Zimecki (Laboratorium Immunobiologii) wygłosi wykład pt.: "Regulacja mielopoezy przez laktoferynę".

[27.02.2014] Wykład dr Jolanta Artym

Zapraszamy na seminarium IITD 27 lutego 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Jolanta Artym (Laboratorium Immunobiologii) wygłosi wykład pt.: "Była sobie laktoferyna. Historia, teraźniejszość i przyszłość pewnego niezwykłego białka".

[26.02.2014] Wykład dr. Jonathan S. Harrison

Zapraszamy na wykład, który odbędzie 26.02.2014 (środa) o godz. 12.00 w auli Instytutu, który wygłosi dr. Jonathan S. Harrison (Division of Hematology, Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick):
“Clinical trials of immunotherapy for Acute Myeloid Leukemia”
Więcej informacji

[20.02.2014] Wykład dr hab. Tomasz Niedziela

Zapraszamy na seminarium IITD 20 lutego 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Tomasz Niedziela (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Spojrzenie na bakterie pod magicznym kątem: spektroskopia HR-¬MAS NMR w analizie antygenów bakteryjnych".

[13.02.2014] Wykład mgr Karolina Marek-Bukowiec

Zapraszamy na seminarium IITD 13 lutego 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Karolina Marek-Bukowiec (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna alternatywnej izoformy białka LAT"

[06.02.2014] Wykład mgr Michał Skowicki

Zapraszamy na seminarium IITD 6 lutego 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Michał Skowicki (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Oczyszczanie przeciwciał rozpoznających lipopolisacharydy bakteryjne"

[30.01.2014] Wykład dr Tomasz Goszczyński

Zapraszamy na seminarium IITD 30 stycznia 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Tomasz Goszczyński (Laboratorium Chemii Biomedycznej) wygłosi wykład pt.: "Wpływ klasterów boru na właściwości makrocząsteczek biologicznych"

[23.01.2014] Wykład dr hab. Anna Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 23 stycznia 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Anna Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Rola systemów przekazywania sygnału w regulacji replikacji chromosomów bakterii"

[09.01.2014] Wykład mgr inż. Edyta Wysokińska

Zapraszamy na seminarium IITD 9 stycznia 2014 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Edyta Wysokińska (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Metody badania autofagii"