Wykłady 2012
[20.12.2012] Wykład dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl

Zapraszamy na seminarium IITD 20 grudnia 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Łagodne oblicze limfocytów NK"

[06.12.2012] Wykład prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 6 grudnia 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Czy KIR-y są nam potrzebne?"

[29.11.2012] Wykład dr Maria Paprocka

Zapraszamy na seminarium IITD 29 listopada 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Maria Paprocka (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Angiogeneza i waskularyzacja – podstawowe procesy medycyny regeneracyjnej"

[22.11.2012] Wykład mgr Aneta Kantor

Zapraszamy na seminarium IITD 22 listopada 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr Aneta Kantor (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Komórki prekursorowe śródbłonka - co o nich wiemy, a czego wciąż nie wiemy?"

[15.11.2012] Wykład mgr inż. Agnieszka Błażejczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 15 listopada 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Agnieszka Błażejczyk (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Przeciwprzerzutowa aktywność związków działających na śródbłonek naczyniowy- czyli jak utrudnić życie migrujących komórek nowotworowych".

[08.11.2012] Wykład dr hab. Anna Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 8 listopada 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr hab. Anna Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Inicjacja replikacji chromosomów bakterii, archeonów i eukariontów".

[15.10.2012] Wykład z serii Mistrzowie Dr Wojciech Swat

Dyrekcja Instytutu zaprasza na wykład z serii Mistrzowie, 15 października 2012 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w auli Instytutu, na którym dr Wojciech Swat (Division of Immunobiology,Department of Pathology and Immunology,Washington University School of Medicine, St. Louis, USA) wygłosi wykład pt.: "Polarity gene Discs large-1 in B cell development and cancer”.

[04.10.2012] Wykład dr Wojciech Kałas

Zapraszamy na seminarium IITD 4 października 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Wojciech Kałas (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Transformacja metabolizmu komórek nowotworowych. Onkogen H-Ras i sfingozyna".

[02.07.2012] Wykład z serii Mistrzowie Prof. Rolf F. Barth

Dyrekcja Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN zaprasza na wykład z serii Mistrzowie, 2 lipca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, na którym prof. Rolf F. Barth (Department of Pathology,Ohio State University, Ohio) wygłosi wykład pt.: "Molecular Targeting of EGFR and EGFRvIII Receptors for the Treatment of Brain Tumors".

[21.06.2012] Wykład mgr inż. Ewelina Świderek

Zapraszamy na seminarium IITD 21 czerwca 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Ewelina Świderek (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: " BNIP3 - wilk w owczej skórze. Wpływ onkogenu Ras na ekspresję i funkcję białka BNIP3"

[20.06.2012] Wykład Profesor Rafał Pacholczyk

Zapraszamy na wykład 20 czerwca 2012 r. (środa), który odbędzie o godz 12:00 w auli Instytutu, na którym prof. Rafał Pacholczyk (Center for Biotechnology & Genomic Medicine, Georgia Health Sciences University, Augusta) wygłosi wykład pt.: "Rola limfocytow T w zespole Sjögrena"

[31.05.2012] Wykład mgr inż. Edyta Makuch

Zapraszamy na seminarium IITD 31 maja 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Edyta Makuch (Laboratorium Białek Sygnałowych) wygłosi wykład pt.: "ANP jako negatywny regulator odpowiedzi na hipoksję".

[24.05.2012] Wykład mgr inż. Rafał Donczew

Zapraszamy na seminarium IITD 24 maja 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Rafał Donczew (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Struktura oriC chromosomu Helicobacter pylori - nie tylko treść, ale i forma ma znaczenie".

[17.05.2012] Wykład dr hab. Egbert Piasecki

Zapraszamy na seminarium IITD 17 maja 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr hab. Egbert Piasecki (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Szczepionki przeciwwirusowe w 2012 roku".

[10.05.2012] Wykład dr Wojciech Kałas

Zapraszamy na seminarium IITD 10 maja 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Wojciech Kałas (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Sfingolipidy w transformacji nowotworowej".

[26.04.2012] Wykład mgr inż. Mikołaj Kłossowicz

Zapraszamy na seminarium IITD 26 kwietnia 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Mikołaj Kłossowicz (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Alternatywna forma białka adaptorowego LAT - czy długość ma znaczenie?".

[12.04.2012] Wykład mgr inż. Justyna Wojas

Zapraszamy na seminarium IITD 12 kwietnia 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Justyna Wojas (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Polaryzacja odpowiedzi przeciwnowotworowej u myszy obarczonych rakiem MC38 poddanych chemioimmunoterapii ".

[29.03.2012] Wykład dr Magdalena Kotowska

Zapraszamy na seminarium IITD 29 marca 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Magdalena Kotowska (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Gdzie można znaleźć nowe antybiotyki? Regulacja biosyntezy poliketyduu CPK u Streptomyces coelicolor A3(2)".

[22.03.2012] Wykład mgr Anna Jarząb

Zapraszamy na seminarium IITD 22 marca 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr Anna Jarząb (Laboratorium Immunologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Szczepionki peptydowe - skuteczność i bezpieczeństwo".

[15.03.2012] Wykład mgr Anna Suchanowska

Zapraszamy na seminarium IITD 15 marca 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr Anna Suchanowska (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt. "Poliaglutynacja NOR: jak pojedyncza mutacja zmieniła swoistość glikozylotransferazy".

[01.03.2012] Wykład mgr inż. Tomasz Goszczyński
[23.02.2012] Wykład mgr inż. Beata Filip-Psurska

Zapraszamy na seminarium IITD 23 lutego 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Beata Filip-Psurska (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt. "Aktywność przeciwnowotworowa analogów witaminy D i anastrozolu w modelu raka gruczołu sutkowego"

[16.02.2012] Wykład mgr inż. Magdalena Milczarek

Zapraszamy na seminarium IITD 16 lutego 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym mgr inż. Magdalena Milczarek (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt. "Zastosowanie analogów witaminy D w połączeniu z 5-fluorouracylem w modelu raka okrężnicy".

[09.02.2012] Wykład dr Agnieszka Krawczenko

Zapraszamy na seminarium IITD 9 lutego 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Agnieszka Krawczenko (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt. "Białka oporności wielolekowej - funkcje znane i nieznane".

[02.02.2012] Wykład dr Jolanta Łukasiewicz

Zapraszamy na seminarium IITD 2 lutego 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Jolanta Łukasiewicz (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek), wygłosi wykład pt. "Endotoksyny jako cząsteczki aktywujące układ dopełniacza".

[01.02.2012] Wykład prof. dr hab. Józef Dulak

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Józefa Dulaka (Zakład Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński), pt. "Od komórek macierzystych do nowotworu: nowe mechanizmy i cele terapeutyczne". Wykład odbędzie się 1 lutego 2012 r. (środa) o godz, 10.00 w auli Instytutu.

[26.01.2012] Wykład dr Lidia Karabon

Zapraszamy na seminarium IITD 26 stycznia 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Lidia Karabon (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt. "Związek polimorfizmu genów kodujących cząsteczki kostymulujące: CD28 i ICOS i cząsteczkę supresorową CTLA-4 z podatnością na choroby nowotworowe".

[12.01.2012] Wykład dr Maria Podbielska

Zapraszamy na seminarium IITD 12 stycznia 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Maria Podbielska (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt. "Stwardnienie rozsiane: odpowiedź autoimmunologiczna i rola antygenów lipidowych".

[05.01.2012] Wykład dr Elżbieta Pajtasz-Piasecka

Zapraszamy na seminarium IITD 5 stycznia 2012 r. (czwartek), które odbędzie o godz 9:00 w auli Instytutu, na którym dr Elżbieta Pajtasz-Piasecka (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej), wygłosi wykład pt. "Między biologią a medycyną: komórki dendrytyczne – odkrycie na miarę Nobla".

[04.01.2012] Wykład prof. dr hab. Zbigniewa Leśnikowskiego

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Zbigniewa Leśnikowskiego (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi), pt. "Modyfikacja bioaktywnych związków wiodących klasterami boru". Wykład odbędzie się 4 stycznia 2012 r. (środa) o godz, 11.00 w auli Instytutu.