Aktualności
[25.05.2017] Wykład: mgr Anna Kędzierska

Zapraszamy na seminarium IITD 25 maja 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Kędzierska (Laboratorium Immunologii Rozrodu) wygłosi wykład pt.: "Immunoregulacyjna rola tregitopów w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem"

[18.05.2017] Wykład: dr Emilia Jaskuła

Zapraszamy na seminarium IITD 18 maja 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Emilia Jaskuła (Laboratorium Immunologii Klinicznej) wygłosi wykład pt.: "Copy number variation in leukemic patients - how it goes with AML associated mutations"

Informacja o rozstrzygniętych konkursach w Programie Erasmus+ w IITD PAN

Komisja ds. Programu Erasmus+ w IITD PAN informuje, że Instytut otrzymał dodatkowe środki na wyjazdy stażowe i praktyki dla doktorantów i pracowników w 2017 roku.
Komisja przyznała w II kw. 2017 roku trzy stypendia dla pracowników na wyjazdy stażowe. Zachęcamy doktorantów oraz pracowników naukowych i administracyjnych do składania wniosków wyjazdowych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Informacje o programie:
http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/index.html
http://www.iitd.pan.wroc.pl/opencms/export/sites/iitd/pl/Projects/ErasmusPlus/Dokumenty/ErasmusPlus_w_IITD_PAN.pdf

dokumenty do zgłoszenia wyjazdu (załączniki a-g):
http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/Dokumenty_Programu_E_plus.html.

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
  
Zapraszamy do aplikowania w dniach 4-17.05.2017 roku

[11.05.2017] Wykład: mgr Katarzyna Futoma

Zapraszamy na seminarium IITD 11 maja 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarzyna Futoma (Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych) wygłosi wykład pt.: "Rola epineurium w zapobieganiu powstawania nerwiaków pourazowych w obwodowym układzie nerwowym"

[27.04.2017] Wykład: mgr inż. Marta Lisowska

Zapraszamy na seminarium IITD 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Marta Lisowska (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Pomiędzy myszą a człowiekiem: pies jako model badawczy w diagnostyce i terapii chłoniaków"

[20.04.2017] Wykład: dr Marta Kaszowska

Zapraszamy na seminarium IITD 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Marta Kaszowska (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Wpływ struktur lipopolisacharydów Plesiomonas shigelloides na aktywność biologiczną".

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
 
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 3-14.04.2017 roku

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem dr Romana KRZYŚKA (Francja).
Tytuł wykładu: „KONTROLA FUNKCJI REGULATOROWYCH KOMÓREK Tregs Foxp3+ JAKO CEL TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Wykład odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Istnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu.

Zaproszenie
Informacja biograficzna
Streszczenie wykładu

Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować oraz uruchomić aplikacje. Z menu wybrać "Plik" a następnie "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okno dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 i zatwierdzić klikając przycisk "Odtwarzaj". Streaming będzie dostępny od godziny 12:30. Ilość połączeń jest ograniczona.

[6.04.2017] Wykład: mgr inż. Edyta Wysokińska

Zapraszamy na seminarium IITD 6 kwietnia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  mgr inż. Edyta Wysokińska (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Zaburzenia funkcjonowania komórek indukowane przez nanokryształy NaGdF4:Yb3+Er3+"

[30.03.2017] Wykład: dr Anna Maciejewska

Zapraszamy na seminarium IITD 30 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Anna Maciejewska (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Poszukiwania immunogennej formy ECA (wspólny enterobakteryjny antygen) wśród szorstkich szczepów E. coli".

Konferencja organizowana z okazji XV- lecie Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego

„Aktualne trendy w immunogenetyce jako wsparcie współczesnej transplantologii”
 

Warszawa 19-20 kwietnia 2017


Konferencja organizowana z okazji XV- lecie Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego

SZCZEGÓŁY
PROGRAM
LISTA UCZESTNIKÓW

[23.03.2017] Wykład: mgr Marta Lemieszewska

Zapraszamy na seminarium IITD 23 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marta Lemieszewska (Laboratorium Immunochemii Ogólnej) wygłosi wykład pt.: "W poszukiwaniu nowych możliwości leczenia choroby Parkinsona".

[16.03.2017] Wykład: dr hab. Łukasz Łaczmański

Zapraszamy na seminarium IITD 16 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Łukasz Łaczmański (Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki) wygłosi wykład pt.: "Wykorzystanie Sekwencjonowania Następnej Generacji (Next Generation Sequencing) w diagnostyce molekularnej i medycynie personalnej".

Seminarium poświęcone preparatyce w mikroskopii elektronowej

Zapraszamy na seminarium poświęcone preparatyce w mikroskopii elektronowej, które odbędzie 9 marca 2017 r. (czwartek),  o godz. 10:30 w auli Instytutu

Szczegółowy program

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB
 
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 3-17.03.2017 roku

[9.03.2017] Wykład: mgr Zuzanna Kaźmierczak

Zapraszamy na seminarium IITD 9 marca 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Zuzanna Kaźmierczak (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Wybrane zagadnienia oddziaływań bakteriofagów A3R, 676Z oraz T4 z organizmami ssaków".

XXXII Spotkanie KPM PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Dr Jacka TOPORSKIEGO.
 

Tytuł wykładu: „PRZESZCZEPIANIE HAPLOIDENTYCZNYCH KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U DZIECI – CZYLI KAŻDY PACJENT MA DAWCĘ”

 

Wykład odbędzie się 8 marca 2017 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
 

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu.
 
Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona.Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić. Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj". Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.
[16.02.2017] Wykład: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD 16 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Marcin Czerwiński (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Ludzki układ grupowy ABO: historia, fakty, mity, pytania".

[09.02.2017] Wykład: mgr inż. Natalia Anger

Zapraszamy na seminarium IITD 9 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Natalia Anger (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola IL-10 w aktywacji mechanizmów supresji wykorzystywanych przez mieloidalne komórki supresorowe"

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 6-16.02.2017 roku
 
Poddziałanie 4  Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej.
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 1-14.03.2017 roku

[08.02.2017] Wizyta pracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w Instytucie

Dnia 8 lutego (środa) w godz. 13:00-15:30 w sali im. Stefana Ślopka odbędzie się seminarium poświęcone ofercie badawczej i aparaturowej dostępnej we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.
W tym dniu w Instytucie gościć będziemy dr Annę Chmurę (Kierownik Biura Zarządzania Laboratoriami w EIT+) oraz dr hab. Artura Bednarkiewicza (dyrektor Pionu Naukowego WCB EIT+) oraz kierowników lub pracowników wybranych laboratoriów WCB EIT+. Seminarium ma na celu prezentację możliwości badawczych i szerokiego asortymentu nowoczesnej aparatury badawczej WCB EIT+, które mogą być wykorzystane w ramach współpracy z Kampusem Pracze i planowaniu wspólnych projektów badawczych.
Seminarium obejmuje jedynie część laboratoriów istotnych z punktu widzenia tematyki badawczej realizowanej w Instytucie. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej WCB EIT+:
http://www.eitplus.pl/oferta_eit/projekty-naukowe-zasady-biznesowe/
Zaproszenie

[02.02.2017] Informacje związane z wdrożeniem metod kriokonserwacji nasienia i zarodków myszy w kontekście utworzenia w IITD kolekcji mysich modeli badawczych

Uprzejmie informujemy, że 2 lutego bezpośrednio po seminarium instytutowym mgr inż. Martyna Michniewicz zaprezentuje informacje związane z wdrożeniem metod kriokonserwacji nasienia i zarodków myszy w kontekście utworzenia w IITD kolekcji mysich modeli badawczych. Prelegentka zaprezentuje informacje na temat:
- indukcji superowulacji u myszy
- zapłodnienia pozaustrojowego oocytów przy zastosowaniu świeżej i zamrożonej spermy
- zamrażania spermy i zarodków w stadium 2- komórkowym
- rederywacji zamrożonej spermy i zamrożonych embrionów do transferu do samic biorczyń
- przygotowania roztworów krioprotekcyjnych
Serdecznie zapraszamy!

[02.02.2017] Wykład: dr hab. Arkadiusz Miążek

Zapraszamy na seminarium IITD 2 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  dr hab. Arkadiusz Miążek (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Spontaniczna mutacja genu SPTAN1 u myszy: wstępna charakterystyka nowego modelu badawczego"

[26.01.2017] Wykład: prof. dr hab. med. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD 26 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab.med. Andrzej Górski (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Bakteriofag jako immunomodulator"

[19.01.2017] Wykład: mgr Agata Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 19 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Agata Pawlik (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Wpływ kalcytriolu i jego analogów na proces zapalny towarzyszący rozwojowi mysiego raka gruczołu sutkowego"

[12.01.2017] Wykład: mgr inż. Justyna Kutkowska

Zapraszamy na seminarium IITD 12 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Justyna Kutkowska (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Skojarzona terapia przeciwnowotworowa w raku płuca"

[5.01.2017] Wykład: mgr inż. Anna Urbaniak

Zapraszamy na seminarium IITD 5 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji raka gruczołu piersiowego"

XX Dolnośląski Festiwal Nauki

XX Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN 22-26 września 2017
[Program]

Erasmus+ w IITD PAN: rekrutacja na wyjazdy roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy do składania wstępnych aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w 2017 i 2018 roku finansowane z środków programu Erasmus+. Na tym etapie kandydaci podają we wniosku jedynie przybliżony termin oraz czas i kraj pobytu. Zaleca się, aby kandydaci nawiązali kontakt z instytucją (osobą) zapraszającą i dysponowali ich wstępną zgodą na przyjazd.

Wzory dokumentów dostępne są̨ na stronie http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/

Proszę korzystać z Wniosku na wyjazd PLANOWANY; aplikacje proszę przesyłać na adres erasmus@iitd.pan.wroc.pl.

Termin zgłoszeń: 31 grudnia br.