Aktualności
Minisympozjum naukowe z cyklu „W dobie pandemii”

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Oddział Wrocławski

oraz

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ

im. Ludwika Hirszfelda

Polskiej Akademii Nauk

 

zapraszają

na pierwsze minisympozjum naukowe z cyklu „W dobie pandemii”,

które odbędzie się 3 marca 2021 r. (środa) o godzinie 11:00

 

Program:

11:00 - 11:10          Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik, IITD PAN, Wrocław

Wprowadzenie

11:10 - 11:40          Prof. dr hab. Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska

Metody obrazowania ważnych medycznie enzymów proteolitycznych

11:40 - 12:10          Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, IITD PAN, Wrocław

Perspektywy zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych i ich sekretomu jako potencjalnej terapii wspomagającej regenerację tkanek uszkodzonych COVID-19

Link do transmisji YouTube:  https://youtu.be/sDh-gr-ysRo

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik

Przewodnicząca

Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 - udział IITD PAN w projekcie Agencji Badań Medycznych

 

Dzięki inicjatywie Dyrektora prof. dr hab inż. Andrzeja Gamiana Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN został włączony do współpracy przy projekcie monitorowania zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony Instytutu zaangażowane jest Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki pod kierownictwem dr hab. n med. Łukasza Łaczmańskiego, prof. PAN.
Głównym celem projektu jest sekwencjonowanie genomu wirusa pochodzącego od pacjentów z różnych rejonów Polski. Celem pierwszej fazy projektu jest zbadanie ~ 1% próbek dodatnich, a następnie sukcesywne zwiększanie tej liczby. Projekt finansuje Agencja Badań Medycznych.
Wyniki będą raportowane na stronie internetowej:

www.sarswpolsce.plInformacje o badaniach prowadzonych przez naukowców z Instytutu Hirszfelda pojawiły się w materiale przygotowanym przez Telewizję Polską (TVP3 Wrocław oraz Teleexpress – 25.02.2021):

https://wroclaw.tvp.pl/52496029/pan-we-wroclawiu-zbada-mutacje-koronawirusa

 

https://teleexpress.tvp.pl/52497582/badanie-mutacji

 

Nekrolog

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 20 lutego 2021 roku zmarł w wieku 95 lat

Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży

Członek Rady Naukowej
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

lekarz onkolog, doktor honoris causa dwóch polskich uczelni, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Kawaler Orderu Orła Białego.

ceniony naukowiec,
Człowiek wielkiej życzliwości i Przyjaciel IITD PAN.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa, pracownicy i doktoranci
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

 

Jakie możliwości daje nauka, by ratować ludzkie płuca? Terapia COVID-19 przy wykorzystaniu komórek macierzystych. Przyszłość czy teraźniejszość?

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych IITD PAN Wrocław w wywiadzie udzielonym TVP3 Wrocław opowiedziała jakie możliwości daje nauka, by ratować ludzkie płuca.
Naukowcy z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu chcą pomóc pacjentom, którzy przeszli zakażenie koronawirusem. Czy wykorzystując komórki macierzyste można „odbudować” płuca po infekcji wirusem SARS-CoV-2?
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19, w skrajnej sytuacji prowadzi do wystąpienia zespołu ostrej niewydolności oddechowej, co może doprowadzić do poważnego uszkodzenia układu oddechowego, które może zakończyć się śmiercią pacjenta. Ponadto, długookresowe obserwacje pacjentów, którzy przeszli chorobę COVID-19, wykazują, że u około jednej trzeciej z nich, mimo wyzdrowienia, pozostają trwałe uszkodzenia płuc.
Nadzieję na regenerację płuc, uszkodzonych na skutek infekcji SARS-CoV-2, dają mezenchymalne komórki macierzyste, których bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania zostały potwierdzone w kontrolowanych randomizowanch badaniach przeprowadzonych w University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA. Przeprowadzone badanie było podwójnie ślepą próbą, tzn. ani lekarze, ani pacjenci nie wiedzieli, kto otrzymał mezenchymalne komórki macierzyste, a kto placebo. Przedstawione wyniki są optymistyczne i otwierają nowe możliwości badań nad leczeniem powikłań spowodowanych COVID-19.

Wywiad dostępny pod adresem:
https://wroclaw.tvp.pl/52359435/18022021


 

Poznać COVID-19, to znaczy pokonać tę chorobę

Zaproszenie

Zaproszenie

 

Program:

  1. Prof. Andrzej Lange (IITD PAN, Wrocław): Dane epidemiologiczne i obecny standard zapobiegania infekcji.
  2. Prof. Andrzej Gamian (IITD PAN, Wrocław): Sars-CoV-2 budowa i zmienność.
  3. Prof. Brygida Knysz; (Uniwersytet Medyczny, Wrocław) Charakterystyka kliniczna COVID-19, pierwsze objawy i dolegliwości nakazujące wzmożoną uwagę.
  4. Prof. Andrzej Lange (IITD PAN, Wrocław): Mechanizmy odpornościowe chroniące ustrój, dlaczego zawodzą i co możemy/powinniśmy zrobić
  5. Prof. Andrzej Lange (IITD PAN, Wrocław): Szczepienie przeciwko COVID-19. Kto nie może być szczepionym i dlaczego.
  6. Pytania i wyjaśnienia - otwarte forum dyskusyjne

Link do transmisji YouTube:  https://youtu.be/l9i1_v1eX3c

Serdecznie zapraszamy, prosimy o pytania i uwagi dotyczące tematyki webinarium na adres pytania@hirszfeld.pl oraz podanie danych rejestracyjnych korzystając z następującego linku https://tiny.pl/r16c2

Pandemia pokazała ponad wszelką wątpliwość znaczenie wiedzy i postępu nauki jako ostatecznego argumentu w zwalczeniu pandemii. Borykamy się ze sceptycyzmem wynikającym z braku wiedzy odnośnie chorobotwórczości wirusa Sars-CoV-2, skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek. Szczepionki nie powstałyby w tak niespotykanym tempie, gdyby nie było naukowców i związanych z ich działalnością narzędzi badawczych. W czasie webinarium w dostępnej formie zostaną przekazane informacje krytycznie ważne dla zrozumienia problematyki COVID-19 oraz pełne informacje nt. szczepień.
To spotkanie on-line zorganizowane będzie dla badaczy, lekarzy szpitalnych i podstawowej opieki zdrowotnej, dla pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych, których oddanie zasługuje na otrzymanie informacji niezbędnej w pracy z chorymi szczególnie w czasie pandemii. Chcielibyśmy, żeby w spotkaniu tym uczestniczyli organizatorzy ochrony zdrowia, którzy widzą chorych spoza papierów dokumentacji i wszyscy ci, którym leży na sercu zatrzymanie pandemii i ratowanie życia ludzkiego.


Link do polityki prywatności YouTube https://tiny.pl/r161s
Link do polityki prywatności interankiety.pl  https://tiny.pl/r1616

 

Zajawka YT

mgr inż. Wioletta Kazana Laureatką Ogólnopolskiego Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich

Miło nam poinformować, że wśród laureatów Ogólnopolskiego Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich,  fundowanych przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, znalazła się mgr inż. Wioletta Kazana, doktorantka IV roku Studiów Doktoranckich IITD. Pani Wioletta Kazana, jako beneficjenta, otrzymała roczne stypendium naukowe w nagrodę za uzyskane dotychczas osiągnięcia naukowe. Celem Programu jest zachęcenie wybitnych stypendystów pomostowych do rozwijania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktorskim, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

 

Serdecznie gratulujemy!